Mecenáš

Tomáš Mikolov

„Je důležité podporovat základní výzkum. Těší mě, že Nadační fond Neuron podporuje vědce právě v této oblasti."

 Tomáš Mikolov
Tomáš Mikolov je český vědec v oboru umělé inteligence. Roku 2018 obdržel Cenu Neuron za významný vědecký objev v oboru Computer science. Převrat ve svém oboru způsobil, když ještě na studiích vyvinul modely jazyka založené na rekurentních neuronových sítích. Ty dokáží popsat strukturu jazyka mnohem přesněji než jakékoliv předchozí přístupy. Jeho tzv. word2vec model dokáže převést slova do vektorového prostředí. Je jedním z vědců, kteří stojí za skokovým zdokonalením Google překladače a dalších softwarů.