Laureát

Tomáš Mikolov

Laureát Ceny Neuron za významný vědecký objev v oblasti umělé inteligence v oboru computer science.

 Tomáš Mikolov

Tomáš Mikolov je významnou osobností oboru umělé inteligence. Jeho modely jazyka učí počítače zpracovávat lidskou řeč.

Převrat ve svém oboru způsobil, když ještě na studiích vyvinul modely jazyka založené na rekurentních neuronových sítích. Ty dokáží popsat strukturu jazyka mnohem přesněji než jakékoliv předchozí přístupy. Jeho tzv. word2vec model dokáže převést slova do vektorového prostředí. Je jedním z vědců, kteří stojí za skokovým zdokonalením Google překladače a dalších softwarů.

Jsme hrdí na objev Tomáše Mikolova, který významně zdokonalil zpracovávání lidského jazyka počítačem a zásadně tak přispěl k rozvoji umělé inteligence.

Za tento významný vědecký objev byl oceněn Cenou Neuron v oboru computer science.

Neuron. Jsme hrdí na ty, kdo mají odvahu měnit budoucnost.