Vědecká rada

prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.

Garant vědecké rady oboru fyzika

prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.

Zjistil, že tzv. antiferomagnety umožňují až tisíckrát rychlejší zápis dat než běžná paměťová média

Fyzik Tomáš Jungwirth položil základy nového oboru – antiferomagnetické spinotroniky. Podstatou jeho objevu z roku 2018 jsou antiferomagnety, tedy látky se zvláštním chováním při průchodu elektrického proudu. Týmu se podařilo prokázat, že zápis dat je u nich až tisíckrát rychlejší než u běžných paměťových médií.
Podařilo se jim také vytvořit čip, který se dá propojit s konvenční elektronikou. Tento objev přináší příslib revoluce v informačních technologiích. Je jedním za čtyř členů mezinárodního týmu fyziků, který oznámil pozorování spinového Hallova jevu.

Napsali o něm: 

Nápada bratří Jungwirthů - Tomáš Jungwirth (Hospodářské noviny, 8.2.2019)