Laureát

prof. Tomáš Jungwirth

Cena Neuron za významný vědecký objev v oboru fyzika za antiferomagnety umožňující až tisíckrát rychlejší zápis dat 2018 fyzika

prof. Tomáš Jungwirth

Zjistil, že tzv. antiferomagnety umožňují až tisíckrát rychlejší zápis dat než běžná paměťová média

Fyzik Tomáš Jungwirth položil základy nového oboru – antiferomagnetické spinotroniky. Podstatou jeho objevu z roku 2018 jsou antiferomagnety, tedy látky se zvláštním chováním při průchodu elektrického proudu. Týmu se podařilo prokázat, že zápis dat je u nich až tisíckrát rychlejší než u běžných paměťových médií.

Podařilo se jim také vytvořit čip, který se dá propojit s konvenční elektronikou. Tento objev přináší příslib revoluce v informačních technologiích. Je jedním za čtyř členů mezinárodního týmu fyziků, který oznámil pozorování spinového Hallova jevu.

Jsme hrdí na objev fyzika Tomáše Jungwirtha, jehož antiferomagnety znamenají revoluci v oboru IT a rychlosti zápisu digitálních dat.

Za tento významný vědecký objev byl oceněn Cenou Neuron 2018 v oboru fyzika.

Neuron. Jsme hrdí na ty, kdo mají odvahu měnit budoucnost.

Napsali o něm: 

Nápada bratří Jungwirthů - Tomáš Jungwirth (Hospodářské noviny, 8.2.2019)