LAUREÁTI CEN NEURON V OBORU SPOLEČENSKÉ VĚDY

Sylvie Graf

Doc. Sylvie Graf, Ph.D.

Laureátka Ceny Neuron 2023 pro nadějné vědce v oboru společenské vědy

Laureátka Ceny Neuron 2023 pro nadějné vědce v oboru společenské vědy za studium společenských interakcí

Anežka Kuzmičová

Mgr. Anežka Kuzmičová, Ph.D.

Cena Neuron 2022 pro nadějné vědce v oboru společenské vědy

Cena Neuron za výzkum gramotnosti

Petr Sedláček

Ing. Petr Sedláček, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru společenské vědy

Za výzkum rolí firem a startupů v makroekonomice.

Lucie Kalousová

Lucie Kalousová, Ph.D., M.A.

Laureátka Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2019 - společenské vědy

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za výzkum vztahu mezi sociální nerovností a zdravím populace 2019 v oboru společenské vědy

David Kosař

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2018 - společenské vědy

Ve svém výzkumu se zabývá posilováním soudcovské samosprávy a dopadem těchto reforem na dělbu moci.

Mohamed Megahed

Mgr. Mohamed Megahed, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - společenské vědy

Osud poslední neprozkoumané pyramidy je v sázce. Ohrožují ji „černé“ novostavby, které vznikají v její blízkosti. Zdokumentovat faraonovu hrobku chce egyptolog Mohamed Megahed.

Martin Lang

Mgr. Martin Lang, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - společenské vědy

Zjišťuje, zda rituální chování, jeden ze základních kulturních prvků, pomáhá skrze předvídatelnost pohybových a slovních vzorců snížit úzkost z nekontrolovatelných hrozeb.

František Šmahel

prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - společenské vědy

Je považován za jednoho z největších světových znalců lucemburské dynastie, husitství a české reformace.

Martin Soukup

doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 - společenské vědy

Zkoumá vývoj obyvatelstva největšího tropického ostrova Papua Nová Guinea.

Filip Matějka

doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - společenské vědy

Pomocí ekonomických teorií vysvětluje chování lidí i státu.

Ladislav Stančo

PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - společenské vědy

Zabývá se mimo jiné výzkumem Alexandra Velikého, v jehož životě zůstává řada nevyjasněných okolností.

Leopold Jaroslav Pospíšil

prof. JUDr. PhDr. Leopold Jaroslav Pospíšil, Ph.D., DSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - společenské vědy

Díky výzkumům právních systémů u původních národů na Aljašce a Nové Guineji se stal Leopold Pospíšil světově uznávaným antropologem.

Petr Koura

PhDr. Petr Koura, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015 - společenské vědy

Historik specializující se na české politické a kulturní dějiny 20. století, dějiny protektorátu Čechy a Morava, vzpomínkovou kulturu a filmy s historickou tematikou.

Tomáš Cvrček

Mgr. Tomáš Cvrček, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2015 - společenské vědy

Cílem projektu Tomáše Cvrčka je vytvoření veřejné komplexní databáze Central European Historical Microdata Center (CEHMC), která shromáždí, zpracuje a zpřístupní taková data pro oblast střední a východní Evropy mezinárodním badatelům i široké veřejnosti.

Ivo Možný

prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2015 - společenské vědy

Zabývá se vývojem moderní evropské rodiny a její reprodukcí v transformující se společnosti.

Evžen Neustupný

prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2014 - společenské vědy

Archeolog Evžen Neustupný nejprve zkoumal, jak žili lidé na území Evropy v pravěku. Poté se proslavil jako autor teorie o souvislostech mezi člověkem a artefakty – předměty vytvořenými účelně lidskou rukou.

Jakub Rákosník

doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2014 - společenské vědy

Díky jeho výzkumu bude možné objasnit například dopad ekonomické krize na společnost nebo upravit sociální politiku státu.

Jaroslav Řídký

Mgr. Jaroslav Řídký, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2014 - společenské vědy

Podílí na výzkumu části kamenné industrie z období mezolitu, neolitu a časného až středního chalkolitu.

Jan Vaňous

prof. Jan Vaňous, M.A., Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2013 - společenské vědy

V době studené války pracoval mj. v týmu, který pro americkou vládu připravoval studii zda a za jak dlouho lze ekonomicky vyčerpat Sovětský svaz

Filip Pertold

Ing. Filip Pertold, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - společenské vědy

Porovnává zaměstnanost matek v Česku a v Dánsku. Zjišťuje, jak nedostatek jeslí v Česku ovlivňuje kariérní postup žen, možnost pracovat ve vedoucích funkcích a uplatnění jejich vzdělání.

Jan Švejnar

prof. Jan Švejnar, Ph.D., M.A.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2012 - společenské vědy

Zabývá se ekonomikou rozvojových zemí a strategií ekonomických transformací. V letech 1992-1998 působil jako zakládající ředitel Národohospodářského ústavu AV ČR, kde dosud pracuje jako vedoucí vědecký pracovník a vede Think Tank IDEA, který založil v roce 2009.

Jakub Steiner

Mgr. Jakub Steiner, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2012 - společenské vědy

Věnuje se teoretické ekonomii, především teorii her. Hledá příčiny, které v nedávných letech vyvolaly ekonomickou krizi ve Spojených státech a v Evropě. Od září roku 2011 působí v CERGE-EI.

Jan Libich

prof. Dr. Ing. Jan Libich

Nositel Neuron Impulsu za rok 2012 - společenské vědy

Analyzuje a modeluje vliv stárnutí populace na rozpočet, měnu a ekonomický růst. Dále srovnává různé varianty důchodových systémů. Z těchto analýz sestavuje optimální návrhy na ekonomické reformy.

Jan Kmenta

prof. Jan Kmenta, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2011 - společenské vědy

Jeden z nejvýznamnějších ekonomů českého původu na poli ekonometrie. V tomto oboru se zařadil v 70. letech mezi světovou špičku.

Julie Chytilová

Mgr. Julie Chytilová, Ph.D.

Laureátka Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2011 - společenské vědy

Zkoumá mikroekonomické příčiny chudoby v rozvojových zemích. Sleduje například vliv vzdělání na trpělivost a efekt prožitku válečného konfliktu na sociální chování.

Štěpán Jurajda

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2011 - společenské vědy

Pomocí statistických metod sleduje, jak první písmeno ve jménu člověka, nebo v názvu firmy ovlivňuje jejich úspěšnost například v přijímacím řízení nebo v postavení na trhu.

Oldřich Vašíček

RNDr. Ing. Oldřich Vašíček

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2010 - společenské vědy

Autor modelu popisujícího dynamiku úrokových měr, mezi ekonomy známý jako Vašíčkův model.