Mecenáš

Radana a Jiří Waldovi

„Pro rozvoj svobodné společnosti je nezbytná nezávislá kultura, která musí být v dostatečné míře podporovaná granty, dotacemi a sponzory."

 Radana a Jiří Waldovi

Zakladatelé několika obchodních společností

Radana a Jiří Waldovi jsou zakladatelé několika obchodních společností. První byla zapsána již v roce 1990 a položila základy významné farmaceutické společnosti MUCOS Pharma CZ, která dodnes úspěšně působí ve střední a východní Evropě. Zapsali se do dějin novodobé české filantropie rozsáhlou podporou řady charitativních projektů v oblasti sociální a zdravotní a za své dlouholeté aktivity v humanitární a kulturní sféře získali řadu ocenění doma i v zahraničí.

Svou vydavatelskou činnost spojili především s dílem Jana Amose Komenského a od něj si rovněž vypůjčili jeho povzbudivý hold, který složil filantropům a přijali jej za své životní krédo.

„Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Byloť již dávno řečeno, že sloužiti a prospívati jest vlastností povah vznešených.“

Mezi nejznámější filantropické projekty manželů Waldových patří projekt zdravotní prevence Manažerem vlastního zdraví (1998-2001), projekt pro pomoc opuštěným dětem Uměním ke svobodě (2000 až dodnes) a mezinárodní výstavní projekt Orbis Pictus PLAY (2005 až dodnes), rozvíjející prostřednictvím interaktivního umění kreativitu a chuť lidí inovovat.

Projekt Orbis Pictus PLAY měl rozsáhlé mediální pokrytí včetně CNN a The New York Times.