Vědecká rada

prof. RNDr. Petr Wolf, CSc.

Člen Vědecké rady oboru biologie

prof. RNDr. Petr Wolf, CSc.

„Je smutné, když i čtvrtstoletí po pádu komunistického režimu je nadále třeba vysvětlovat Evropanům v naší rodné kotlině, že vědecké poznání je důležité. Vždyť řada z nich by bez produktů moderní vědy, třeba léků, nepřežila ani měsíc. Vesničané v Etiopii a Ázerbajdžánu, i Kurdové ve východním Turecku takové pochybnosti o užitečnosti vědy a vědců neměli, a chovali se k nám vstřícně.“

Profesor Grubhoffer působí na Přírodovědecké fakultě JU a v Parazitologickém ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i. Společně se svými kolegy se podílí na objevech týkajících se obrany proti klíšťatům a jimi přenášeným původcům klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy.

Profesor Grubhoffer absolvoval studium biochemie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a vědeckou výchovu z mikrobiologie/virologie v Ústavu sér a očkovacích látek v Praze. Od roku 1991 je vedoucím Laboratoře molekulární ekologie vektorů a patogenů Parazitologického ústavu, jehož byl později ředitelem (1994–2002). V roce 2001 byl jmenován profesorem molekulární a buněčné biologie a genetiky. Ve stejném roce se stal prorektorem JU pro zahraniční vztahy (2001–2004) a poté děkanem Biologické (od roku 2007 Přírodovědecké) fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2004–2011).

Je autorem více než 110 publikací v impaktových časopisech, řešitelem a spoluřešitelem grantů Grantové agentury AV, Grantové agentury České republiky a řešitelem nebo spoluřešitelem několika mezinárodních projektů.

Životní motto: „Nerozhodnost je blízká příbuzná nespokojenosti.“

Nejlepší rada:
Píseň si zpívám má jeden takt
s ďáblem se nesmí sjednat pakt
– Ivan M. Jirous