Vědecká rada

doc. Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

Garant oboru fyzika

"Vše co se zrodilo, musí zemřít, vše, co bylo získáno, musí být ztraceno. Střed sám nemůže být nikdy ztracen." ~ Šrí Ramana Maharši

Doktor Pavel Jelínek se specializuje na teoretické a experimentální studium fyzikálních a chemických vlastností molekulárních struktur na površích pevných látek.

Působí jako vedoucí vědecký pracovník v Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur ve Fyzikálním ústavu AV ČR. Je vedoucím Nanosurf Lab, skupiny, jejímž hlavním cílem je hlubší pochopení fyzikálních a chemických procesů vedoucích například k cílené manipulaci náboje a spinu v molekulárních strukturách pomocí rastrovacích mikroskopů.

Pavel Jelínek vystudoval ČVUT, kde v roce 2001 získal doktorát v oboru Fyzikální a materiálové inženýrství. V letech 2001-2005 získával zkušenosti v rámci post-doktorské stáže ve skupině profesora Fernanda Florese na Universidad Autónoma de Madrid ve Španělsku. V letech 2014-15 byl hostujícím profesorem na Graduate School of Engineering Osaka University v Japonsku.

Je členem edičních výborů mezinárodních vědeckých časopisů Journal of Physics: Condensed Matter a Advanced Materials Interfaces.

Za dosažené vědecké výsledky získal Prémii Otto Wichterleho (2007), Cenu AV ČR (2012) a Akademickou prémii (2016).

Mezi nevýznamnější dosažené výsledky patří chemická identifikace jednotlivých atomů na povrchu pevné látky, nová metoda atomární manipulace na površích polovodičů či teoretický popis submolekulárního rozlišení molekul pomocí rastrovacích mikroskopů.

Od roku 2017 je doktor Jelínek garantem Vědecké rady pro obor fyzika.

Životní motto:

Vše co se zrodilo, musí zemřít,
vše, co bylo získáno, musí být ztraceno.
Střed sám nemůže být nikdy ztracen.
~ Šrí Ramana Maharši