Správní rada, Vědecká rada

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., dr. h. c., FRSC

Místopředseda správní rady, předseda Vědecké rady a garant oboru chemie

prof. Ing. Pavel  Hobza, DrSc., dr. h. c., FRSC

"Věda je nedílnou součástí kultury národa. Žádný kulturní národ nemůže bez vědy existovat a prosperovat. Věda má také velmi praktický význam - hledá a nalézá odpovědi a řešení naléhavých výzev, kterým čelí naše republika a vůbec celý svět. A v neposlední řadě, věda vychovává vzdělané odborníky, kteří jsou schopni samostaného a tvůrčího myšlení, odborníky, kteří jsou schopni problém analysovat a navrhnout řešení."

Nejcitovanější český vědec, Distinguished Chair na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR a profesor fyzikální chemie na Karlově Univerzitě v Praze a Palackého Univerzitě v Olomouci. V NF Neuron zastává pozici předsedy Vědecké rady, garanta pro obor chemie a místopředsedy Správní rady.

Svěřené oblasti: rozvoj fondu ve vědeckých oblastech, podpora mladých vědců, reprezentace ve vědecké komunitě, navrhování složení Vědecké rady.

Pavel Hobza se zabývá teoretickou a výpočetní chemií, zejména nekovalentními interakcemi a jejich aplikacemi v chemii a biodisciplínách. Je autorem více než 450 publikací a 3 knih a je nejcitovanějším vědcem v ČR.

Profil prof. Hobzy na sociální síti ResearchGate, zahrnující 4 miliony vědců.