Vědecká rada

prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.

Člen Vědecké rady oboru matematika

"Základní výzkum se nedá řídit ani měřit. Moudře podporovat však ano!"

Profesor Pavel Drábek pracuje na katedře matematiky a v Evropském centru excelence NTIS (Nové technologie pro informační společnost) na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Specializuje se na nelineární obyčejné a parciální diferenciální rovnice. V roce 2003 byl zvolen za řádného člena Učené společnosti České republiky. Více si můžete přečíst na stránkách Západočeské univerzity.

Životní motto: "Snaž se vždy udělat to, čeho bys později litoval, že jsi neudělal. Nikdy však nedělej to, čeho bys mohl později litovat, že jsi udělal."

Napsali o něm: