Laureát

doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - matematika

Pracuje na teorii, která ukáže, jestli lze určitý matematický problém vůbec efektivně vyřešit.

Doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.

Narodil se v roce 1974 v Praze. Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v roce 1998. Vědeckou hodnost Ph.D. získal na The State Univerzity of New Jersey ve Spojených státech. Poté pracoval na univerzitách v Austinu, Montrealu, Amsterdamu, Torontu a v dánském Aarhusu. V roce 2012 habilitoval na Matematicko-fyzikální fakultě UK a obdržel titul docent v oboru informatika. Od roku 2013 pracuje v Informatickém ústavu University Karlovy.

V matematice existují desítky problémů, které jsou pro většinu lidí poněkud vzdálené. Například Riemannova hypotéza se týká prvočísel a jejich rozložení. Lze v této struktuře vysledovat nějakou pravidelnost? ...a když, v oblasti jak vysokých čísel? Řešení údajně prospěje mimo jiné vývoji komunikačních a hlavně kryptografických technologií. Yangova-Millsova teorie pracuje s rovnicemi, které byly použity k definování sil v přírodě s výjimkou gravitace, tedy kvantové mechaniky. V praxi vše funguje, teorie však nebyla dopracována. Měla by vysvětlovat mimo jiné to, proč má elektron hmotnost.

Řešení takových problémů zabírá roky usilovného přemýšlení a stejně dlouho může trvat potvrzení, nebo vyvrácení předložených důkazů. Matematici přirovnávají hledání správných řešení k cestě hustým lesem na vrchol vysoké hory. Docent Koucký chce v rámci grantu vypracovat teorii, která by ukázala, jestli je určitý matematický problém vůbec řešitelný. Pro bloudění hustým lesem velmi užitečná informace, protože matematici budou vědět, jakým směrem určitě nechodit.

Michal Koucký v médiích: