Laureát

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2010 - medicína

Zkoumá mechanizmy a léčbu otravy krve, na kterou umírá až 75 procent pacientů na jednotkách intezivní péče. Spoludržitel českého patentu na snižování srážlivosti krve během dialýzy.

prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

Po absolvování lékařské fakulty UK v Plzni nastoupil v roce 1993 na Hemato-onkologické oddělení FN v Plzni. Po ročním působení přešel na 1. interní kliniku FN a LF UK v Plzni, kde pracoval na jednotce intenzivní péče. V letech 1997 až 1998 absolvoval část Ph.D. studia na univerzitě Ulm v Německu. Po návratu působil jako asistent LF UK a získal specializovanou způsobilost v oborech vnitřního lékařství a intenzivní medicíny. V roce 2004 byl jmenován docentem a v roce 2009 profesorem vnitřního lékařství. Od roku 2006 je přednostou 1. interní kliniky FN a LF UK v Plzni.

Martin Matějovič v médiích: