Vědecká rada

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Člen Vědecké rady oboru medicína

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

"K moudrému člověku patří, že víc ví, než říká." – Marcus Tullius Cicero

Profesor Haluzík se narodil ve Frýdku-Místku a absolvoval Gymnázium Ostrava-Zábřeh. Po ukončení Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v roce 1994 pracoval až do roku 2016 na III. interní klinice 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V letech 2000-2002 působil jako Visiting fellow v National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Disease, NIH v Bethesdě, USA. V současné době je vedoucím Oddělení experimentální diabetologie a zástupcem přednosty Centra experimentální medicíny IKEM.

Klinicky se zabývá diabetologií a obezitologií, výzkumně pak mechanizmy vzniku obezity a diabetu 2. typu a jejich ovlivněním včetně endoskopické a chirurgické léčby diabetu, dále výzkumem endokrinní funkce tukové tkáně a gastrointestinálního traktu.

Je autorem osmi knih, patnácti kapitol v českých a anglických monografiích, více než dvou stovek odborných a řady populárně vědeckých článků a držitelem řady českých i mezinárodních cen za výzkumy v diabetologii a obezitologii včetně Ceny ministra zdravotnictví za rok 2010, Čestného uznání ministra zdravotnictví za rok 2012, Lantus Young Investigator Prize za rok 2010, Ceny České učené společnosti za rok 2004 za významné objevy v diabetologii a řady dalších.

Oblíbené citáty:

„K moudrému člověku patří, že víc ví, než říká.“ – Marcus Tullius Cicero

„Co tě nezabije, to tě posílí.“ - Friedrich Nietzsche