Laureát

Maksym Opanasenko, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - chemie

Studuje možnosti syntézy nových zeolitů pomocí metody ADOR, podílí se na podrobné charakterizaci těchto materiálů a studuje možnosti jejich využití v katalýze.

Maksym Opanasenko, Ph.D.

Maksym Opanasenko (1984) získal Neuron Impuls v kategorii do 33 let. Jeho profesní dráhu přibližuje životopis.

Maksym Opanasenko v médiích: