Vědecká rada

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Garant oboru biologie

"Věda je úžasné dobrodružství nekonečného poznávání, dává lidstvu další dimenzi a současně drží člověka ve střehu před jeho vlastní inteligencí. Věda předchází svému užitku, zkusme ji omezit či zanedbat a se zlou se potážeme. Věda je svoboda, věda je kategorický imperativ udržitelnosti lidské společnosti."

Profesor Grubhoffer působí na Přírodovědecké fakultě JU a v Parazitologickém ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i. Společně se svými kolegy se podílí na objevech týkajících se obrany proti klíšťatům a jimi přenášeným původcům klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy.

Profesor Grubhoffer absolvoval studium biochemie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a vědeckou výchovu z mikrobiologie/virologie v Ústavu sér a očkovacích látek v Praze. Od roku 1991 je vedoucím Laboratoře molekulární ekologie vektorů a patogenů Parazitologického ústavu, jehož byl později ředitelem (1994–2002). V roce 2001 byl jmenován profesorem molekulární a buněčné biologie a genetiky. Ve stejném roce se stal prorektorem JU pro zahraniční vztahy (2001–2004) a poté děkanem Biologické (od roku 2007 Přírodovědecké) fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2004–2011).

Je autorem více než 110 publikací v impaktových časopisech, řešitelem a spoluřešitelem grantů Grantové agentury AV, Grantové agentury České republiky a řešitelem nebo spoluřešitelem několika mezinárodních projektů.

Životní motto: „Nerozhodnost je blízká příbuzná nespokojenosti.“

Nejlepší rada:
Píseň si zpívám má jeden takt
s ďáblem se nesmí sjednat pakt
– Ivan M. Jirous