Vědecká rada

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Garant oboru medicína

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

„Život je barevná vitráž a je jen na nás, kolik těch sklíček jeho pestrosti necháme rozzářit.“

Po absolvování Lékařské fakulty v Praze pracoval prof. Pirk jako sekundární lékař v nemocnoci Nymburk, od roku 1974 je zaměstán v IKEM na Klinice kardiovaskulární chirurgie. V roce 1983-1984 pracoval na oddělení srdeční chirurgie ve Spojených státech amerických v New Orleans a v roce 1990-1991 na oddělení srdeční chirurgie v Dánsku v Odense. Od roku 1991 je přednostou Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM a od roku 1995 přednostou Kardiocentra IKEM.

Je členem řady českých a mezinárodních odborných a vědeckých společností. Významná je i jeho publikační aktivita a pedagogická činnost v pregraduální a postgraduální výchově.

Je ženatý, má dva syny a zatím šest vnoučat. Mezi jeho zájmy patří sport, divadlo a rodina.