Laureát

prof. Jan Nekovář, Ph.D.

Cena Neuron za významný vědecký objev 2019 v oboru matematika

prof. Jan Nekovář, Ph.D.

Jan Nekovář oceněn za objevy v oboru teorie čísel. Jeho matematické důkazy z teorie eliptických křivek přispěly k udělení Fieldsovy medaile („Nobelovy ceny“ za matematiku) v roce 2014. V současnosti působí jako profesor na Sorbonně a je považován za jednoho z nejvýraznějších českých matematiků.

"Udělení Ceny Neuron si velmi vážím. Dostávám se tak do vybrané společnosti těch, kteří cenu získali v letech minulých," říká Jan Nekovář.

Seznamte se s Janem Nekovařem v krátkém videu

Co na sebe prozradil Jan Nekovář?

Jak byste laikovi ve třech větách vysvětlil, čím se zabýváte?
Možná víte, že pokud se inteligentním způsobem sečtou všechna celá čísla 1 + 2 + 3 + ..., tak nevyjde nekonečno, ale -1/12 (minus jedna dvanáctina). Důležité je to, ze 1/12 měří velikost určitého abstraktního objektu (a kromě toho je 1 + 12 = 26/2, přičemž 26 je dimenze časoprostoru, ve kterém se daří bosonovým strunám). Obecně platí, že je v podobných nekonečných součtech zakódováno velké množství informací, a já se je pokouším dešifrovat.

 Jaký byl váš zatím nejodvážnější krok v životě?
Nemyslím, že bych byl nějak zvlášť odvážný.

Kdyby se o vás psalo v učebnici, co by tam mělo být?
Nic.

Kdo je vaším vzorem? 
Karel Kryl.

Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
Svobodným člověkem už od narození, ne až od svých 26 let.

Co byste na světě změnil, kdybyste měla tu schopnost?
Přivedl bych na svět soudobého Leonarda, Michelangela a Rafaela.

Čeho se v budoucnosti obáváte
Že budou světu vládnout lidé, kteří ho nenávidí a touží po tom, aby ho mohli zničit.

S kým byste chtěl strávit desetihodinový let?
To by záleželo na tom, kam by se letělo a kolik by bylo v kabině soukromí.

Jakou knihu právě čtete?
Právě jsem dočetl Serotonin od Michela Houllebecqa a začal jsem číst Tichou dívku od Petera Hoega.

NOVINKY JAN NEKOVÁŘ 

Jak dostat velrybu do bazénu aneb Jan Nekovář pro Neuron

V Síni slávy mezinárodní matematické olympiády, celosvětové soutěže národních týmů nadaných středoškoláků, konané každoročně již šedesát let, je v první stovce jediný Čech. Jeho jméno je Jan Nekovář. Olympiády se zúčastnil celkem třikrát. Dvakrát získal plný počet bodů, což se z dosavadních téměř dvaceti tisíc účastníků povedlo jen dvaceti pěti z nich. Mnozí jej považují za jednoho z nejnadanějších českých matematiků. Svůj talent během kariéry náležitě potvrdil.

Jan Nekovář - Cena Neuron 2019 za významný vědecký objev, matematika

Seznamte se s matematikem Janem Nekovářem, čerstvým laureátem Ceny Neuron za významný vědecký objev 2019 v oboru matematika. Cenu obdržel za objev v oboru teorie čísel.

LAUREÁTI 2019

Věří, že věda posouvá
společnost dobrým směrem

Vladimir Lotoreichik

Dr. Vladimir Lotoreichik

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za výzkum ve spektrální teorii a tvarové optimalizaci 2019 v oboru matematika

Vladimir Lotoreichik oceněn za svůj výzkum ve spektrální teorii a tvarové optimalizaci. Snaží se matematicky dokázat, že určitý tvar tělesa optimalizuje energii mezi všechny tvary, které splňují určité geometrické podmínky.

Martin Balko

RNDr. Martin Balko, Ph.D.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za vyřešení matematických problémů v kombinatorice 2019 v oboru computer science

Martin Balko oceněn za vyřešení matematických problémů v kombinatorice, se kterými si i celá desetiletí nevěděli vědci rady, a to za pomocí použití počítačů.

Michal Šimíček

RNDr. Michal Šimíček, Ph.D.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za zkoumání procesů, které způsobují zhoubná onemocnění a jejich lékovou rezistenci 2019 v oboru medicína

Michal Šimíček oceněn za zkoumání procesů, které způsobují zhoubná onemocnění a jejich lékovou rezistenci. Ačkoliv získal vzdělání a dlouhodobě působil na prestižních zahraničních pracovištích v Belgii, Londýně a Cambridge, neváhal se vrátit zpět do rodné Ostravy, aby zde rozjel špičkové vědecké centrum, kde vyvíjí unikátní technologii buněčné terapie pro léčbu rakoviny.

Ondřej Pejcha

Ondřej Pejcha, Ph.D.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za významné obohacení současných poznatků o chování supernov a jiných zániků a proměn hvězd 2019 v oboru fyzika

Ondřej Pejcha oceněn za významné obohacení současných poznatků o chování supernov a jiných zániků a proměn hvězd. Je držitelem prestižního ERC grantu a patří k nejtalentovanějším astrofyzikům u nás.

Petr Kohout

Petr Kohout, Ph.D.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za výzkum prospěšného vztahu mezi houbami a rostlinami – mykorhizní symbiózy 2019 v oboru biologie

Petr Kohout svým výzkumem jako jeden z prvních u nás upozornil na to, že houby mohou ovlivňovat podobu celé naší krajiny – vytvářejí v půdě hustou síť, která rostliny propojuje, efektivně distribuuje živiny a pomáhá jim vzájemně komunikovat. To má vliv na kvalitu půdy a podobu celých rostlinných společenstev.

STÁT SE MECENÁŠEM

Posouvejte hranice poznání
& nechte skvělé myšlenky růst

Buďte v obraze

Objevy čekají všude, tak je nepropásněte! Každý měsíc vám zašleme dávku čerstvých informací ze světa vědy a Neuronu.