Vědecká rada

prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D.

Člen Vědecké rady oboru biologie

„Proč je věda důležitá? Protože posouvá lidstvo kupředu? Protože bez vědy bychom nebyli kdo jsme a kde jsme? Protože i pouhá cesta k poznání může být (životním) cílem? Nevím to. Ale vím, že bez vědy si náš život nedokážu představit…“

Profesor Ivo Šauman působí na Entomologickém ústavu Biologického centra AV ČR, v. v. i. coby vedoucí Oddělení molekulární biologie a genetiky a na Přírodovědecké fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích jako vedoucí Katedry molekulární biologie. Dlouhodobě se zabývá především způsoby, jimiž živočichové (a zejména hmyz) synchronizují své biologické rytmy s oscilacemi okolního prostředí.

Hlavním zaměřením výzkumu prof. Šaumana je studium cirkadiánních biologických hodin u živočichů a rostlin – právě poruchy cirkadiánních rytmů jsou příčinou celé řady vážných lidských onemocnění. Dlouhodobým cílem výzkumu je získat lepší porozumění buněčných a molekulárních mechanismů, které tvoří podstatu cirkadiánní rytmicity. Své výsledky publikuje v prestižních světových vědeckých časopisech, např. v Genetics, Neuron či PLoS Biol.

Zajímavosti:
„Profesor Šauman obhájil doktorát v přírodních vědách z buněčné biologie ve Spojených státech, kde následně pracoval jako absolvent doktorského studia ve světoznámé laboratoři profesora Stevena M. Repperta na Harvardově lékařské fakultě – zde se věnoval studiu biologických hodin hmyzu. Jeho objevy společně se S. Reppertem (1996) byly natolik závažné, že jim okamžitě věnovaly svůj komentář dva nejprestižnější časopisy ve světě vědy, Science a Nature. Profesoru Šaumanovi americká strana mnohokrát nabídla, aby pokračoval v práci na Harvardově univerzitě; přesto se vrátil do Českých Budějovic.“ – prof. Helena Illnerová pro časopis Vesmír

Životní motto: „Life is one of the toughest.“

Napsali o něm: