Mecenáš

Hana Dvořáková

“Máme radost, že můžeme podporovat mladé vědce na jejich badatelské cestě. Je to pro rozvoj společnosti velmi důležité."

 Hana Dvořáková

Hana Dvořáková vystudovala organickou chemii na VŠCHT Praha. V ÚOCHB působila v letech 1983–1995, od roku 1986 ve skupině profesora Antonína Holého.

Po inženýrském studiu organické chemie na VŠCHT získala Hana Dvořáková titul CSc. na ÚOCHB za disertační práci na téma Acyklická analoga nukleosidů a nukeotidů s modifikovanými purinovými basemi. Dnes přednáší na VŠCHT. Tématem jejího výzkumu je aplikace NMR spektroskopie v oblasti kalixarenů, resorcinarenů a přírodních látek, studium konformačních vlastností a dynamiky molekul, kinetika a termodynamika chemických reakcí.

Spolu s manželem Dalimilem Dvořákovi, kteří stojí za vznikem Nadace Experientia, se seznámili ještě na studiích, zcela symbolicky v chemické laboratoři. Zatímco Hana Dvořáková následně spolupracovala s profesorem Antonínem Holým na vývoji antivirových látek, Dalimil Dvořák  se stal profesorem na VŠCHT.

Nadaci Experientia, která podporuje mladé vědce z oboru organické, bioorganické a medicinální chemie, založili společně v roce 2013. Dosud podpořili 10 mladých stipendistů na odborných stážích v zahraničí. Nyní rozjíždějí další projekt startovacích grantů, kterým chtějí mladé vědce motivovat k založení vlastní výzkumné skupiny v ČR. Vlastní finanční prostředky z licenčních poplatků za antivirové látky vyvinuté na ÚOCHB věnují zcela samozřejmě zpět do vědy s vysvětlením, že odtud přece peníze pocházejí.

Více na: https://www.experientia.cz