LAUREÁTI CEN NEURON V OBORU FYZIKA

Martin Kozák

RNDr. Martin Kozák, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2023 pro nadějné vědce v oboru fyzika

Laureát Ceny Neuron 2023 pro nadějné vědce v oboru fyzika za výsledky dosažené při výzkumu elektronů a optických jevů

Martin Setvín

doc. Mgr. Martin Setvín, Ph.D.

Cena Neuron 2022 pro nadějné vědce v oboru fyzika

Cena Neuron za výzkum nevodivých materiálů

Václav Petříček

RNDr. Václav Petříček, Csc.

Laureát Ceny Neuron 2021 za celoživotní přínos vědě v oboru fyzika

Za vývoj výpočetní metody, která významným způsobem posunula možnosti přesného určení atomárních struktur pevných látek.

Lenka Zdeborová

Prof. Lenka Zdeborová

Laureátka Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru fyzika

Za komplexní řešení fyzikálních problémů pomocí algoritmů na bázi neuronových sítí.

Ondřej Pejcha

Mgr. Ondřej Pejcha, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2019 – fyzika

Oceněn za obohacení poznatků o chování supernov a jiných zániků a proměn hvězd.

Tomáš Jungwirth

prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za významný vědecký objev 2018 - fyzika

Zjistil, že tzv. antiferomagnety umožňují až tisíckrát rychlejší zápis dat než běžná paměťová média.

Lukáš Slodička

Mgr. Lukáš Slodička, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2018 - fyzika

Studuje interakci záření a látky na jednoatomové – jednofotonové úrovni.

Martin Roček

prof. Martin Roček

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - fyzika

Patří mezi světově nejvýznamnější badatele věnující se supersymetrii – hypotetické symetrii fyzikálních zákonů. Snaží se pochopit, jak funguje svět na nekonečně malých vzdálenostech.

Kamil Olejník

Mgr. Kamil Olejník, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - fyzika

Zabývá se optimalizací parametrů materiálů pro budoucí počítače

Kateřina Falk

Kateřina Falk, Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2017 - fyzika

Vyvíjí nový princip elektronové krátko-pulzní difrakce na základě urychlování elektronů výkonným laserem.

Lukáš Palatinus

Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 - fyzika

Odhalil vodík i nejdelší solnou jeskyni na světě.

Jan Peřina

Mgr. Jan Peřina, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - fyzika

Mezinárodního věhlasu dosáhl svými publikacemi o kvantové, statistické a nelineární optice a teorii koherence světla.

Otakar Frank

Mgr. Otakar Frank, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - fyzika

Hledá způsob jak určit přesné mechanické vlastnosti grafenu.

Jindřich Kolorenč

Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - fyzika

Zabývá se počítačovými simulacemi, pomocí kterých je možné určovat chování látek a materiálů na základě znalosti jen základních fyzikálních zákonů.

Hynek Němec

Mgr. Hynek Němec, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015 - fyzika

Fyzik, který chce přispět k vývoji fotovoltaických článků z nanočástic.

Anna Fučíková

Mgr. Anna Fučíková, Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2015 - fyzika

Zabývá se zkoumáním polovodičových nanočástic a jejich optických vlastností. Výsledky jejího bádání a dalšího rozvoje by měly nalézt uplatnění jako luminofory pro LED a solární články či jako fluorescenční značky v biologii a jinde.

Petr Hořava

prof. Petr Hořava, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2015 - fyzika

Zabývá se především teorií strun.

Jiří Bičák

prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2014 - fyzika

Český vědec a fyzik, který se zabývá kosmologií, obecnou teorií relativity, astrofyzikou a historií, a filozofií fyziky 20. století.

Gabriel Török

RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2014 - fyzika

Díky jeho výzkumu vesmíru lépe porozumíme vlastnostem černých děr a struktuře neutronových hvězd.

Tomáš Mančal

Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2014 - fyzika

Pomocí umělé fotosyntézy na základě fluorografenu studuje, jak přeměňovat sluneční energii.

Bedřich Velický

prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2013 - fyzika

Uznávaný teoretický fyzik v oblasti elektronové struktury pevných látek.

Michal Malinský

Ing. Michal Malinský, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - fyzika

Ve své práci se zabýval vývojem matematického modelu umožňujícího vypočítat dobu života protonu. Ty ovlivnily podobu vesmíru během extrémních podmínek panujících těsně po jeho zrodu.