Fyzika

Pavel Jelínek

Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

Garant oboru fyzika

"Vše co se zrodilo, musí zemřít, vše, co bylo získáno, musí být ztraceno. Střed sám nemůže být nikdy ztracen." ~ Šrí Ramana Maharši

Tomáš Jungwirth

prof. Tomáš Jungwirth

Člen Vědecké rady oboru fyzika

Zjistil, že tzv. antiferomagnety umožňují až tisíckrát rychlejší zápis dat než běžná paměťová média

Radim Filip

prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.

Člen Vědecké rady oboru fyzika

„Věda každodenně zlepšuje naše myšlení, hnaná touhou po praktickém uplatnění jeho síly. A fyzika, ta tak činí nejjednodušším způsobem přímou konfrontací jednoduchých jevů přírody a našich představ.“

Martin Schnabl

Mgr. Martin Schnabl, Ph.D.

Člen Vědecké rady oboru fyzika

Životní motto: “Never stop exploring.”

Harald  Brune

Prof. Harald Brune

Člen Mezinárodní vědecké rady oboru fyzika

Petr Hořava

Petr Hořava

Člen Mezinárodní vědecké rady oboru fyzika

Rainer  Blatt

Rainer Blatt

Člen Mezinárodní vědecké rady oboru fyzika

Ondřej Pejcha

Ondřej Pejcha, Ph.D.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za významné obohacení současných poznatků o chování supernov a jiných zániků a proměn hvězd 2019 v oboru fyzika

Ondřej Pejcha oceněn za významné obohacení současných poznatků o chování supernov a jiných zániků a proměn hvězd. Je držitelem prestižního ERC grantu a patří k nejtalentovanějším astrofyzikům u nás.

Tomáš Jungwirth

prof. Tomáš Jungwirth

Cena Neuron za významný vědecký objev v oboru fyzika za antiferomagnety umožňující až tisíckrát rychlejší zápis dat 2018 fyzika

Zjistil, že tzv. antiferomagnety umožňují až tisíckrát rychlejší zápis dat než běžná paměťová média

Lukáš Slodička

Mgr. Lukáš Slodička, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2018 - fyzika

Studuje interakci záření a látky na jednoatomové – jednofotonové úrovni

Martin Roček

prof. Martin Roček

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - fyzika

Kamil Olejník

Mgr. Kamil Olejník, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - fyzika

Zabývá se optimalizací parametrů materiálů pro budoucí počítače

Kateřina Falk

MSci Kateřina Falk, DPhil

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2017 - fyzika

Vyvíjí nový princip elektronové krátko-pulzní difrakce na základě urychlování elektronů výkonným laserem

Lukáš Palatinus

Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 - fyzika

Odhalil vodík i nejdelší solnou jeskyni na světě

Jan Peřina

Mgr. Jan Peřina, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - fyzika

Mezinárodního věhlasu dosáhl svými publikacemi o kvantové, statistické a nelineární optice a teorii koherence světla

Otakar Frank

Mgr. Otakar Frank, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - fyzika

Hledá způsob jak určit přesné mechanické vlastnosti grafenu

Jindřich Kolorenč

Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - fyzika

Zabývá se počítačovými simulacemi, pomocí kterých je možné určovat chování látek a materiálů na základě znalosti jen základních fyzikálních zákonů

Hynek Němec

Mgr. Hynek Němec, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015 - fyzika

Fyzik, který chce přispět k vývoji fotovoltaických článků z nanočástic

Anna Fučíková

Mgr. Anna Fučíková, PhD.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2015 - fyzika

Doktorka Anna Fučíková se dlouhodobě zabývá zkoumáním polovodičových nanočástic a jejich optických vlastností

Petr Hořava

prof. Petr Hořava, PhD.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2015 - fyzika

Teoretická fyzika stojí na prahu úžasných objevů a nevíme dne ani hodiny, kdy k nim dojde, říká Petr Hořava, zabývající se teorií strun

Jiří Bičák

prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2014 - fyzika

Český vědec a fyzik, který se zabývá kosmologií, obecnou teorií relativity, astrofyzikou a historií, a filozofií fyziky 20. století.

Gabriel Török

RNDr. Gabriel Török, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2014 - fyzika

Díky jeho výzkumu vesmíru lépe porozumíme vlastnostem černých děr a struktuře neutronových hvězd

Tomáš Mančal

Mgr. Tomáš Mančal, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2014 - fyzika

Suchý zip je vynález inspirovaný zahnutými bodlinami na semenech lopuchu. Železobeton má zase předobraz v nosné konstrukci jednoho druhu kaktusu. Příroda se stala sudičkou také v projektu, na který fyzik Tomáš Mančal získal Neuron Impuls od Nadačního fondu Neuron.

Bedřich Velický

prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2013 - fyzika

Uznávaný teoretický fyzik v oblasti elektronové struktury pevných látek

Michal Malinský

Ing. Michal Malinský, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - fyzika

Proč dnešní vesmír vypadá právě tak, jak ho známe? Přispět k odpovědi na tuto otázku se snaží fyzik Michal Malinský, držitel grantu Neuron Impuls 2013.