Vědecká rada

prof. Ing. František Plášil, DrSc.

Člen Vědecké rady oboru Computer Science

„Ph.D. studenti jsou důležití partneři, zvláště když nesouhlasí.“

Profesor František Plášil je uznávaným odborníkem v oblasti komponentových systémů a formální verifikace.

Profesor Plášil absolvoval FEL ČVUT v Praze, kde po několikaletém zaměstnání ve výzkumu působil jako odborný asistent a posléze docent. Krátce po ukončení dvouletého pobytu na University of Denver coby hostující profesor přešel v roce 1993 na MFF UK, kde působí dosud.

Kromě University of Denver působil v USA jako hostující profesor na University of New Hampshire (2002) a Wayne State University Detroit (2000/2001). Dále také učil externě na univerzitě v Linci (1992-94, 1998) a byl na delším výzkumném pobytu ve Francii na Institut national des Telecommunications (1995-96) a krátkém přednáškovém pobytu na univerzitě v Oldenburgu (2005).

V uplynulých letech publikoval desítky mezinárodně citovaných článků (dle SCOPUS 545/480 citací, dle Google Scholar 2762 citací), včetně výsledků v prestižních časopisech, jako např. IEEE Transactions on Software Engineering a IEEE Computer.

Rozměr výzkumných aktivit profesora Plášila dokresluje i jeho pozice řešitele řady mezinárodních výzkumných projektů, z posledních např. projektu ASCENS z evropského programu Future and Emerging Technologies pro vysoce inovativní programy základního výzkumu. V prostředí MFF UK se tyto aktivity odrazily ve formování Výzkumné skupiny distribuovaných systémů a později Katedry distribuovaných a spolehlivých systémů – vznik a existence těchto vědeckých týmů je v první řadě jeho zásluhou. Pod jeho vedením úspěšně obhájilo doktorskou práci 20 doktorandů.

Profesor Plášil také úspěšně kombinuje vědecké aktivity s pedagogickou a organizační činností. Z nedávných příkladů lze v univerzitním měřítku uvést např. role předsedy rady doktorského studijního oboru Softwarové systémy, vedoucího katedry, členství ve vědecké radě MFF UK (2008-2016) a FI MUNI Brno (1994-2012). V mezinárodním kontextu pak např. členství v řadě programových výborů mezinárodních konferencí, včetně pozice generálního předsedy prestižního symposia COMPARCH, sdružujícího mj. špičkové konference CBSE a QoSA.

Jeho aktivity byly mj. v roce 2012 oceněny udělením pamětní medaile MFF UK.

Od ledna 2017 je členem Vědecké rady oboru Computer Science, nejmladšího oboru, který NF Neuron podporuje.

Životní motto: „Ph.D. studenti jsou důležití partneři, zvláště když nesouhlasí.“