Vědecká rada

prof. Ing. František Plášil, DrSc.

Člen vědecké rady oboru computer science

prof. Ing. František Plášil, DrSc.

„Ph.D. studenti jsou důležití partneři, zvláště když nesouhlasí.“ 

Profesor František Plášil je uznávaným odborníkem v oblasti komponentových systémů a formální verifikace.

Profesor Plášil absolvoval FEL ČVUT v Praze, kde po několikaletém zaměstnání ve výzkumu působil jako odborný asistent a posléze docent. Krátce po ukončení dvouletého pobytu na University of Denver coby hostující profesor přešel v roce 1993 na MFF UK, kde působí dosud.

Kromě University of Denver působil v USA jako hostující profesor na University of New Hampshire (2002) a Wayne State University Detroit (2000/2001). Dále také učil externě na univerzitě v Linci (1992-94, 1998) a byl na delším výzkumném pobytu ve Francii na Institut national des Telecommunications (1995-96) a krátkém přednáškovém pobytu na univerzitě v Oldenburgu (2005).

V uplynulých letech publikoval desítky mezinárodně citovaných článků (dle SCOPUS 545/480 citací, dle Google Scholar 2762 citací), včetně výsledků v prestižních časopisech, jako např. IEEE Transactions on Software Engineering a IEEE Computer.

Rozměr výzkumných aktivit profesora Plášila dokresluje i jeho pozice řešitele řady mezinárodních výzkumných projektů, z posledních např. projektu ASCENS z evropského programu Future and Emerging Technologies pro vysoce inovativní programy základního výzkumu. V prostředí MFF UK se tyto aktivity odrazily ve formování Výzkumné skupiny distribuovaných systémů a později Katedry distribuovaných a spolehlivých systémů – vznik a existence těchto vědeckých týmů je v první řadě jeho zásluhou. Pod jeho vedením úspěšně obhájilo doktorskou práci 20 doktorandů.

Profesor Plášil také úspěšně kombinuje vědecké aktivity s pedagogickou a organizační činností. Z nedávných příkladů lze v univerzitním měřítku uvést např. role předsedy rady doktorského studijního oboru Softwarové systémy, vedoucího katedry, členství ve vědecké radě MFF UK (2008-2016) a FI MUNI Brno (1994-2012). V mezinárodním kontextu pak např. členství v řadě programových výborů mezinárodních konferencí, včetně pozice generálního předsedy prestižního symposia COMPARCH, sdružujícího mj. špičkové konference CBSE a QoSA.

Jeho aktivity byly mj. v roce 2012 oceněny udělením pamětní medaile MFF UK.

Od ledna 2017 je členem Vědecké rady oboru Computer Science, nejmladšího oboru, který NF Neuron podporuje.

Životní motto: „Ph.D. studenti jsou důležití partneři, zvláště když nesouhlasí.“