Vědecká rada

doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D.

Garant vědecké rady oboru společenské vědy

doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D.

Filip Matějka se věnuje zejména rozvoji teorie racionální nepozornosti, kterou v roce 2003 poprvé popsal nositel Nobelovy ceny za ekonomii Christopher Sims. Matějku teorie zaujala na Princetonské univerzitě, kde studoval a kde Sim přednášel, následně ji začal rozvíjet.

Teorie, která v sobě spojuje klasickou ekonomii s behaviorální ekonomií, popisuje lidské chyby při rozhodování. Filip Matějka se věnuje výzkumu, ve kterém zapojuje tuto teorii do běžných ekonomických a sociologických modelů. Snaží se popsat, jak se chovají lidé při svém rozhodování, jaké informace zohledňují a jaké naopak opomíjejí.

doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D. (*1980) je český ekonom, který pomocí ekonomických teorií vysvětluje chování lidí a státu. Vystudoval fyziku na Univerzitě Karlově, doktorát získal z aplikované matematiky na Princetonské univerzitě v USA. Od roku 2010 působí jako výzkumný pracovník Národohospodářského ústavu AV ČR. Od roku 2011 je členem akademického sboru CERGE-EI, společného pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Studuje zejména makroekonomii, ekonomickou teorii, ekonomii informací a behaviorální ekonomii.

Ke svému působení ve vědecké radě pro společenské vědy říká:

 "Těším se na spolupráci s Mirjam a Davidem. Všem třem nám na rozvoji české vědy velmi záleží, tak jsme rádi, že takto můžeme zakladatelům a mecenášům NF Neuron pomoci hledat nové vědecké hvězdy.”

Ocenění

V roce 2015 byl jako první Čech vybrán Evropskou radou pro výzkum mezi sedm evropských ekonomů, kteří na další rozvoj svého dosavadního výzkumu získali grant ERC.

V roce 2016 převzal od Nadačního fondu Neuron na podporu vědy Cenu Neuron pro mladé vědce v oboru společenské vědy. 

Napsali o něm: