Laureát

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2018 - společenské vědy

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

Ve svém výzkumu se zabývá posilováním soudcovské samosprávy a dopadem těchto reforem na dělbu moci

Pracuje na pomezí práva a politologie, a ve svém výzkumu se zabývá posilováním soudcovské samosprávy a dopadem těchto reforem na dělbu moci.

Hlavní přínos právního vědce Davida Kosaře spočívá v odhalení nedostatků fungování nejvyšších rad soudnictví, identifikování dalších aktérů v justiční politice (jako jsou předsedové soudů) a v porozumění interakce mezi těmito aktéry. Ve své práci se snaží propojovat klasický  doktrinální přístup v právu s empirickými metodami. Jako první český právník získal prestižní ERC grant.

Jsme hrdí na práci právního vědce Davida Kosaře, který odhaluje slabá místa v soudních systémech a pomáhá nám lépe pochopit důležitost soudní moci v politickém systému jako celku.

Za svou práci byl oceněn Cenou Neuron 2018 v oboru společenské vědy.

Neuron. Jsme hrdí na ty, kdo mají odvahu měnit budoucnost.


Je jeden ze dvou držitelů ERC grantu v oblasti společenských věd v ČR. Nejraději čte detektivní a špionážní romány a knihy o umění. Největší mýtus jeho oboru prý je zdání, že v právu existuje na všechno jen jedna správná odpověď.

David Kosař působí jako vedoucí Ústavu pro otázky soudnictví na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2015 získal jako první český právník ERC Starting Grant, a to na studium společenských dopadů soudcovské samosprávy a měnícího se konceptu dělby moci. V roce 2016 publikoval v Cambridge University Press klíčovou monografii „Perils of Judicial Self-Government“, jež byla pozitivně hodnocena v nejprestižnějších časopisech (Choice, I-Connect, European Constitutional Law Review, Common Market Law Review) a získala Canada Prize od Mezinárodní akademie srovnávacího práva za nejlepší monografii v oblasti srovnávacího práva publikovanou v letech 2014 - 2017. Jeho články byly přijaty ve vysoce impaktovaných časopisech v oboru ústavního (International Journal of Constitutional Law, Hague Journal of the Rule of Law), mezinárodního (American Journal of International Law, European Journal of International Law) a evropského práva (European Constitutional Law Review, German Law Journal). Zejména jeho výzkum v oblasti kárného soudnictví a soudcovské samosprávy představuje zásadní přínos světové vědě a jeho praktické důsledky jsou ceněny Radou Evropy a dalšími organizacemi.

"Mojí hlavní motivací pro mé působení ve vědecké radě Neuronu je přispět ke kultivaci českého vědeckého prostředí a zviditelnění společenskovědních oborů. Těším se rovněž na debaty ohledně směřování české vědy a potřebných reforem."