Computer science

Jiří Matas

prof. Ing. Jiří Matas, PhD.

Garant oboru Computer Science

"Věda je úžasné dobrodružství nekonečného poznávání, dává lidstvu další dimenzi a současně drží člověka ve střehu před jeho vlastní inteligencí. Věda předchází svému užitku, zkusme ji omezit či zanedbat a se zlou se potážeme. Věda je svoboda, věda je kategorický imperativ udržitelnosti lidské společnosti."

Antonín Kučera

prof. RNDr. Antonín Kučera, PhD.

Člen Vědecké rady oboru Computer Science

František Plášil

prof. Ing. František Plášil, DrSc.

Člen Vědecké rady oboru Computer Science

„Ph.D. studenti jsou důležití partneři, zvláště když nesouhlasí.“

Josef  Kittler

Josef Kittler

Člen mezinárodní vědecké rady Computer science

Martin  Wirsing

Martin Wirsing

Člen mezinárodní vědecké rady Computer science

Javier  Esparza

Javier Esparza

Člen mezinárodní vědecké rady Computer science

Martin Balko

RNDr. Martin Balko, Ph.D.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za vyřešení matematických problémů v kombinatorice 2019 v oboru computer science

Martin Balko oceněn za vyřešení matematických problémů v kombinatorice, se kterými si i celá desetiletí nevěděli vědci rady, a to za pomocí použití počítačů.

Tomáš Mikolov

Tomáš Mikolov

Laureát Ceny Neuron za významný vědecký objev v oblasti umělé inteligence v oboru computer science.

Tomáš Mikolov je významnou osobností oboru umělé inteligence. Jeho modely jazyka učí počítače zpracovávat lidskou řeč.

Pavel Pudlák

prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - computer science

Snaží se pochopit, proč jsou některé výpočetní úlohy lehké a dají se snadno vypočítat, a jiné jsou těžké

Viliam Lisý

Mgr. Viliam Lisý, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - computer science

Bezpečnější internet, dokonalejší ochrana letišť nebo účinnější boj s pytláky v pralese

Pavel  Hubáček

Mgr. Pavel Hubáček, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - computer science

Cílem projektu je ukázat za použití kryptografických předpokladů, že pro tyto problémy efektivní algoritmy neexistují

Daniel Sýkora

doc. Ing. Daniel Sýkora, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 - computer science

Nemaluje, ale výtvarný svět ho fascinuje. A tak vymyslel algoritmy, které malují pozoruhodná díla za něj. Dnes je využívá celý svět a jejich autor s nimi byl za hvězdu i v Hollywoodu.