Computer science

Martin Balko

RNDr. Martin Balko, Ph.D.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za vyřešení matematických problémů v kombinatorice 2019 v oboru computer science

Martin Balko oceněn za vyřešení matematických problémů v kombinatorice, se kterými si i celá desetiletí nevěděli vědci rady, a to za pomocí použití počítačů.

Daniel Sýkora

doc. Ing. Daniel Sýkora, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 - computer science

Nemaluje, ale výtvarný svět ho fascinuje. A tak vymyslel algoritmy, které malují pozoruhodná díla za něj. Dnes je využívá celý svět a jejich autor s nimi byl za hvězdu i v Hollywoodu.

Pavel Pudlák

prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - computer science

Snaží se pochopit, proč jsou některé výpočetní úlohy lehké a dají se snadno vypočítat, a jiné jsou těžké

Pavel  Hubáček

Mgr. Pavel Hubáček, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - computer science

Cílem projektu je ukázat za použití kryptografických předpokladů, že pro tyto problémy efektivní algoritmy neexistují

Viliam Lisý

Mgr. Viliam Lisý, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - computer science

Bezpečnější internet, dokonalejší ochrana letišť nebo účinnější boj s pytláky v pralese

Tomáš Mikolov

Tomáš Mikolov

Laureát Ceny Neuron za významný vědecký objev v oblasti umělé inteligence v oboru computer science.

Tomáš Mikolov je významnou osobností oboru umělé inteligence. Jeho modely jazyka učí počítače zpracovávat lidskou řeč.