Chemie

Rudolf Zahradník

prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., Dr. h. c.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2013 - chemie

Český fyzikální chemik, bývalý předseda Akademie věd ČR

Michal Otyepka

prof. RNDr. Michal Otyepka, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2014 - chemie

Oběd několika vědců mívá občas překvapivé následky. Například při rozpravě nad talíři vznikne nápad zkoumat chování živých molekul na super tenkých neživých podložkách.

Jana Roithová

prof. Jana Roithová, PhD.

Laureátka Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2014 - chemie

Zkoumá reakce organických prvků s katalyzátory. Její poznatky jednou umožní například úsporu energie, nebo vývoj nových postupů při výrobě léků.

Jiří Čížek

prof. RNDr. Jiří Čížek, DrSc., dr. h. c., FRSC

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2014 - chemie

Český vědec žijící v Kanadě, který byl v roce 1998 nominován na Nobelovu cenu. Jeho specializací je kvantová chemie, metoda vázaných klastrů

Josef Paldus

prof. RNDr. Josef Paldus, DrSc., dr. h. c., FRSC

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2015 - chemie

Je autorem a spoluautorem více než 330 vědeckých prací v oblasti aplikované matematiky a kvantové chemie

Richard Štefl

doc. Mgr. Richard Štefl, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2015 - chemie

Lidský genom obsahuje obrovského množství nekódujících genů, které představují dosud chybějící článek pro pochopení mnohých buněčných mechanismů a nemocí. A právě tato „temná hmota genomu“ je předmětem projektu Richarda Štefla.

Jan Macák

Dr. Ing. Jan Macák

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015 - chemie

Chemik, který je spoluautorem světově unikátní metody jak vyrábět nanotrubičky trubičky z oxidu titaničitého

Pavla Eliášová

Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2016 - chemie

Vyvíjí nové materiály pro počítače na bázi spintroniky

Josef Michl

prof. Josef Michl, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - chemie

Vede tým, který vytvořil chemickou stavebnici z molekul, a zkouší vyvinout materiály pro účinnější a levnější solární panely

Zdeněk Sofer

doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - chemie

Vyvíjí materiál, který by mohl přípravu vodíku podstatně zlevnit

Petr Slavíček

prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - chemie

Získává detailní pohled na ultrarychlé děje v molekulách

Emil Paleček

prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - chemie

Zabývá se glykoproteiny, které mohou odhalit rakovinu

Maksym Opanasenko

Maksym Opanasenko, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - chemie

The goal of project is the design of solid polymer-zeolite nanocomposites mimicking the homogeneou catalytic systems

Petr Cígler

Mgr. Petr Cígler, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - chemie

Chce dokonaleji zobrazit a prozkoumat, jak vzniká a jak působí miRNA v živé buňce

Lukasz Cwiklik

Dr. hab. Lukasz Cwiklik, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - chemie

Zkoumá syndrom suchého oka

Hana Macíčková Cahová

Hana Macíčková Cahová

Laureátka Ceny Neuron pro mladé vědce za objev nové struktury v RNA v oboru chemie.

Hana Macíčková Cahová objevuje nové chemické struktury v RNA