LAUREÁTI CEN NEURON V OBORU CHEMIE

František  Švec

Prof. Ing. František Švec, DrSc.

Cena Neuron 2023 za celoživotní přínos vědě v oboru chemie

Cena Neuron 2023 za vývoj pokročilých porézních polymerů a jejich aplikaci v analytické chemii a separační vědě

Tomáš Slanina

RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2023 pro nadějné vědce v oboru chemie

Cena Neuron za výzkum v oblasti chemických procesů řízených světlem pro Tomáše Slaninu

Pavel Hobza

prof. Pavel Hobza, dr. h. c.

Laureát Ceny Neuron 2022 v oboru chemie

Prof. Pavel Hobza patří mezi nejvlivnější světové vědce v oblasti výpočetní chemie

Mariya Shamzhy

Mgr. Mariya Shamzhy, Ph.D.

Laureátka Ceny Neuron 2022 pro nadějné vědce v oboru chemie

Cena Neuron za výzkum porézních materiálů

Prokop Hapala

Ing. Prokop Hapala, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron 2021 pro mladé nadějné vědce v oboru chemie

Za objasnění a teoretické propracování základních principů nové mikroskopické metody s ultravysokým rozlišením.

Tomáš Cihlář

Ing. Tomáš Cihlář, CSc.

Laureát Mimořádné Ceny Neuron za významný vědecký objev 2020

Tomáš Cihlář získal Mimořádnou Cenu Neuron za významný vědecký objev a byl oceněn za zásluhy o vývoj virostatik proti závažným virovým onemocněním a za zásluhy o českou i světovou vědu.

Hana Macíčková Cahová

Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D.

Laureátka Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce za rok 2018 – chemie

Hana Macíčková Cahová objevuje nové chemické struktury v RNA.

Emil Paleček

prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - chemie

Zabývá se glykoproteiny, které mohou odhalit rakovinu.

Petr Cígler

Mgr. Petr Cígler, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - chemie

Chce dokonaleji zobrazit a prozkoumat, jak vzniká a jak působí miRNA v živé buňce.

Lukasz Cwiklik

Dr. hab. Lukasz Cwiklik, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - chemie

Zkoumá syndrom suchého oka.

Maksym Opanasenko

Maksym Opanasenko, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - chemie

Studuje možnosti syntézy nových zeolitů pomocí metody ADOR, podílí se na podrobné charakterizaci těchto materiálů a studuje možnosti jejich využití v katalýze.

Josef Michl

prof. Josef Michl, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - chemie

Vede tým, který vytvořil chemickou stavebnici z molekul, a zkouší vyvinout materiály pro účinnější a levnější solární panely.

Petr Slavíček

prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - chemie

Získává detailní pohled na ultrarychlé děje v molekulách.

Zdeněk Sofer

doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - chemie

Vyvíjí materiál, který by mohl podstatně zlevnit přípravu vodíku.

Pavla Eliášová

Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2016 - chemie

Vyvíjí nové materiály pro počítače na bázi spintroniky.

Jan Macák

Dr. Ing. Jan Macák

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015 - chemie

Chemik, který je spoluautorem světově unikátní metody jak vyrábět nanotrubičky trubičky z oxidu titaničitého. Najdou uplatnění v solárních panelech, které budou účinnější a levnější než současné křemíkové. V medicíně mohou posloužit k filtrování virů nebo bílkovin.

Richard Štefl

doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2015 - chemie

Lidský genom obsahuje obrovského množství nekódujících genů, které představují dosud chybějící článek pro pochopení mnohých buněčných mechanismů a nemocí. A právě tato „temná hmota genomu“ je předmětem projektu Richarda Štefla.

Josef Paldus

prof. RNDr. Josef Paldus, DrSc., dr. h. c., FRSC

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2015 - chemie

Je autorem a spoluautorem více než 330 vědeckých prací v oblasti aplikované matematiky a kvantové chemie.

Jiří Čížek

prof. RNDr. Jiří Čížek, DrSc., F.R.S.C.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2014 - chemie

Český vědec žijící v Kanadě, který byl v roce 1998 nominován na Nobelovu cenu. Jeho specializací je kvantová chemie, metoda vázaných klastrů.

Jana Roithová

prof. Jana Roithová, Ph.D.

Laureátka Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2014 - chemie

Zkoumá reakce organických prvků s katalyzátory. Její poznatky jednou umožní například úsporu energie, nebo vývoj nových postupů při výrobě léků.

Michal Otyepka

prof. RNDr. Michal Otyepka, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2014 - chemie

Objasňuje chování vlásenkové molekuly ribonukleové kyseliny (RNA) na grafenu. Tyto poznatky najdou jistě uplatnění při vývoji senzorů a jednou snad i neuronálních protéz.

Rudolf Zahradník

prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., dr. h. c., mult.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2013 - chemie

Český fyzikální chemik zabývající se kvantovou chemií a bývalý předseda Akademie věd ČR.