Chemie

Yury  Gogotsi

Yury Gogotsi

Člen mezinárodní vědecké rady chemie

Tim Clark

Tim Clark

Člen mezinárodní vědecké rady chemie

Hana Macíčková Cahová

Hana Macíčková Cahová

Laureátka Ceny Neuron pro mladé vědce za objev nové struktury v RNA v oboru chemie.

Hana Macíčková Cahová objevuje nové chemické struktury v RNA

Emil Paleček

prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - chemie

Zabývá se glykoproteiny, které mohou odhalit rakovinu

Petr Cígler

Mgr. Petr Cígler, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - chemie

Chce dokonaleji zobrazit a prozkoumat, jak vzniká a jak působí miRNA v živé buňce

Lukasz Cwiklik

Dr. hab. Lukasz Cwiklik, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - chemie

Zkoumá syndrom suchého oka

Maksym Opanasenko

Maksym Opanasenko, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - chemie

The goal of project is the design of solid polymer-zeolite nanocomposites mimicking the homogeneou catalytic systems

Josef Michl

prof. Josef Michl, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - chemie

Vede tým, který vytvořil chemickou stavebnici z molekul, a zkouší vyvinout materiály pro účinnější a levnější solární panely

Petr Slavíček

prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - chemie

Získává detailní pohled na ultrarychlé děje v molekulách

Zdeněk Sofer

doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - chemie

Vyvíjí materiál, který by mohl přípravu vodíku podstatně zlevnit

Pavla Eliášová

Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2016 - chemie

Vyvíjí nové materiály pro počítače na bázi spintroniky

Jan Macák

Dr. Ing. Jan Macák

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015 - chemie

Chemik, který je spoluautorem světově unikátní metody jak vyrábět nanotrubičky trubičky z oxidu titaničitého

Richard Štefl

doc. Mgr. Richard Štefl, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2015 - chemie

Lidský genom obsahuje obrovského množství nekódujících genů, které představují dosud chybějící článek pro pochopení mnohých buněčných mechanismů a nemocí. A právě tato „temná hmota genomu“ je předmětem projektu Richarda Štefla.

Josef Paldus

prof. RNDr. Josef Paldus, DrSc., dr. h. c., FRSC

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2015 - chemie

Je autorem a spoluautorem více než 330 vědeckých prací v oblasti aplikované matematiky a kvantové chemie

Jiří Čížek

prof. RNDr. Jiří Čížek, DrSc., dr. h. c., FRSC

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2014 - chemie

Český vědec žijící v Kanadě, který byl v roce 1998 nominován na Nobelovu cenu. Jeho specializací je kvantová chemie, metoda vázaných klastrů

Jana Roithová

prof. Jana Roithová, PhD.

Laureátka Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2014 - chemie

Zkoumá reakce organických prvků s katalyzátory. Její poznatky jednou umožní například úsporu energie, nebo vývoj nových postupů při výrobě léků.

Michal Otyepka

prof. RNDr. Michal Otyepka, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2014 - chemie

Oběd několika vědců mívá občas překvapivé následky. Například při rozpravě nad talíři vznikne nápad zkoumat chování živých molekul na super tenkých neživých podložkách.

Rudolf Zahradník

prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., Dr. h. c.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2013 - chemie

Český fyzikální chemik, bývalý předseda Akademie věd ČR

Jan Konvalinka

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

Garant vědecké rady oboru chemie

Zabývá se úlohou proteas v regulaci biologických procesů a studiem medicinálně zajímavých enzymů. Soustředil se zejména na výzkum proteinů viru HIV, zejména virové proteázy, která je zodpovědná za zrání a šíření viru, a dále na výzkum neuropeptidas a nádorových antigenů prostaty. Je autorem více než 130 původních vědeckých prací v mezinárodních časopisech. Za svou vědeckou činnost získal řadu ocenění. Je členem Učené společnosti České republiky.

Jiří Damborský

prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Člen vědecké rady za obor chemie

Je profesorem biochemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Doktorát z mikrobiologie obhájil v roce 1997 a habilitaci z biochemie v roce 2004. Odborně pracuje v oblasti enzymové katalýzy a proteinového inženýrství, kde publikoval 200 původních vědeckých prací v mezinárodních časopisech, 16 kapitol v knihách a podal 6 mezinárodních patentových přihlášek.