Vědecká rada

prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.

Člen Vědecké rady oboru medicína

prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.

Po absolvování Fakulty dětského lékařství University Karlovy v r. 1963 nastoupil jako vědecký aspirant do fakultního Ústavu patologické fyziologie, kde pracoval již za studií. V r. 1965 přešel do Fyziologického ústavu tehdejší ČSAV, zde pracuje dodnes; v letech 1990 – 1995 byl jeho ředitelem, do r. 2005 vedoucím Oddělení vývojové kardiologie, v r. 2004 – 2012 odpovědným řešitelem Centra pro výzkum chorob srdce a cév. Byl předsedou Koordinační rady Doktorských studijních programů v biomedicíně při UK a AV ČR (do r. 2015), členem VR UK (do r. 2013), je členem VR 2. a 3. LF UK.

Oblastí jeho vědeckého zájmu je experimentální kardiologie, zvláště pak problematika odolnosti srdečního svalu k nedostatku kyslíku v průběhu vývoje. Je autorem více jak 280 vědeckých publikací, dvou monografií a editorem 6 monografií. Je držitelem řady domácích i zahraničních vědeckých ocenění, mj. čestných medailí J.E.Purkyně a G.J. Mendela AV ČR, Libenského medaile Čs. kardiologické společnosti a Medal of Merit of the International Academy of Cardiovascular Sciences; v letech 1993 – 1998 byl členem světového výboru International Society for Heart Research,  2015 - 2018  presidentem  International Academy of Cardiovascular Sciences.

Je ženatý, má dva syny a tři vnoučata. Mezi jeho zájmy patří historie, divadlo a sport.