ODVAHA MĚNIT BUDOUCNOST

Nadační fond Neuron na podporu vědy vznikl v roce 2010. Navazujeme na to nejlepší, co tato země dala sobě i světu – objevy špičkových vědců, jejich otevřenou mysl a touhu po bádání. 

100

mil. Kč vyplaceno na podporu a popularizaci české vědy

87

oceněných vědců
Cenami Neuron od roku 2009

12

let podpory vědy
a výzkumu

8

vědeckých expedic
v hodnotě 3,1 mil. Kč

Neuron Founders

V čele Nadačního fondu Neuron stojí Neuron Founders, kteří jsou aktivními nositeli poslání fondu. Tím je zvyšování prestiže našich vědců prostřednictvím Cen Neuron.

Monika Vondráková

Monika Vondráková

Na základě myšlenky podporovat mladé české vědce se podílela na vzniku Nadačního fondu Neuron a od jeho začátku ho řídí.

Za klíčové považuje udržení českých vědců v České republice, protože mají zásadní roli v rozvoji naší země.

Eduard Kučera

Eduard Kučera

„Lásku k poznání a vědě by měl mít v srdci každý byznysmen, stejně jako vůli podporovat bádání excelentních vědců.“

Spoluzakladatel firmy Avast. Od roku 2017 je mecenášem Nadačního fondu Neuron a od roku 2018 patří mezi Neuron Founders.

Martin Fusek

Martin Fusek

„Je pro mne velikou ctí, že naše společnost IOCB Tech může přispět k rozvoji aktivit organizace Neuron."

Excelentní věda, její propagace a následná komercionalizace patří mezi klíčové faktory ekonomického rozvoje společnosti. Neuron je lídrem v tomto snažení v České republice a já velmi rád přispěji svými zkušenostmi k těmto aktivitám.

Václav Novák

Václav Novák

„Mám blízko k byznysu i akademické sféře. V Neuronu vidím propojení obého. Těší mě, že se mohu podílet na rozvoji jejich spolupráce.“

Spoluzakladatel a senior managing partner M.L. Moran.

Jan Lukačevič

Jan Lukačevič

„Věda a výzkum hrají v našich životech čím dál větší roli. Snažím se je proto lidem co nejvíce přibližovat a Neuron je pro to skvělou cestou.“

Člen poradního sboru Generálního tajemníka Jense Stoltenberga. Od roku 2017 působí na Akademii věd, mimo doktorandského studia na MFF UK založil i laboratoř Marsonaut, projekt pro pěstování rostlin v podmínkách jako na Marsu.

Správní rada

Správní rada řídí celou činnost fondu a rozhoduje o všech jeho záležitostech. Dále ve spolupráci s vědeckou radou schvaluje nominace na udělení Cen Neuron a podporu popularizačních projektů.

Monika Vondráková

Monika Vondráková

Na základě myšlenky podporovat mladé české vědce se podílela na vzniku Nadačního fondu Neuron a od jeho začátku ho řídí.

Za klíčové považuje udržení českých vědců v České republice, protože mají zásadní roli v rozvoji naší země.

Jan Konvalinka

Jan Konvalinka

Je mi ctí být součástí podpory vědců v naší zemi.

Český biochemik, vedoucí výzkumné skupiny na ÚOCHB a od roku 2014 také prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum. V NF Neuron je garantem oboru chemie. Za svou vědeckou činnost získal řadu ocenění.

Dita Stejskalová

Dita Stejskalová

Miluji mosty a věřím, že komunikace je mostem mezi fascinujícím světem vědy a našimi běžnými životy.

Svoji profesní dráhu jsem zasvětila oboru komunikace a public relations a těším se na to, že svoje zkušenosti mohu nabídnout Neuronu.

Petr Šimůnek

Petr Šimůnek

Podporovat vědce na jejich cestě je důležitá činnost pro společnost. Jsem rád, že k tomu mohu přispět.

Úspěšný novinář. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, rok strávil na Univerzitě Johanna Keplera v rakouském Linci a absolvoval studijní pobyt na Green College Univerzity Oxford.

Vědecká rada a mezinárodní vědecká rada

Nezávislá vědecká rada určuje, jak nejlépe podpořit jednotlivé obory a navrhuje laureáty Ceny Neuron. Mezinárodní vědecká rada z navržených vědců vybírá finalisty Ceny Neuron za vědecký objev a celoživotní přínos vědě. Jsme hrdí na to, že obě rady tvoří špičkoví světoví vědci v oboru.

Obor chemie

Jan Konvalinka

prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

Garant vědecké rady oboru chemie

Zabývá se úlohou proteas v regulaci biologických procesů a studiem medicinálně zajímavých enzymů. Soustředil se zejména na výzkum proteinů viru HIV, zejména virové proteázy, která je zodpovědná za zrání a šíření viru, a dále na výzkum neuropeptidas a nádorových antigenů prostaty. Je autorem více než 130 původních vědeckých prací v mezinárodních časopisech. Za svou vědeckou činnost získal řadu ocenění. Je členem Učené společnosti České republiky.

František Štěpánek

prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.

Člen vědecké rady oboru chemie

Otevírá novou éru přírodních antibiotik, na které nevzniká rezistence.

Jiří Damborský

prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Člen vědecké rady za obor chemie

Je profesorem biochemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Doktorát z mikrobiologie obhájil v roce 1997 a habilitaci z biochemie v roce 2004. Odborně pracuje v oblasti enzymové katalýzy a proteinového inženýrství, kde publikoval 200 původních vědeckých prací v mezinárodních časopisech, 16 kapitol v knihách a podal 6 mezinárodních patentových přihlášek.

Tim Clark

prof. Dr. Tim Clark

Člen mezinárodní vědecké rady chemie

Yury Gogotsi

prof. Yury Gogotsi

Člen mezinárodní vědecké rady chemie

Obor medicína

Pavel Martásek

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Garant oboru medicína

„Stal jsem se vědeckým pracovníkem, abych zmírnil bolest a utrpení způsobené dědičnými metabolickými poruchami a lépe porozuměl molekulám a systémům, které umožňují život“

Marek Trněný

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

Člen Vědecké rady oboru medicína

Martina Koziar Vašáková

prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.

Členka Vědecké rady oboru medicína

"Mám ráda život se všemi výzvami a navzdory všemu, co přináší."

Roman Kučera

MUDr. Roman Kučera

Člen Vědecké rady oboru medicína

Josef Stehlík

dr. Josef Stehlík , MD MPH

Člen mezinárodní vědecké rady medicína

Obor biologie

Jiří Friml

prof. Jiří Friml, Ph.D., Dr. rer. nat, M.Sc.

Garant vědecké rady oboru biologie

Jiří Friml se zabývá výzkumem rostlinného hormonu auxin. Přišel na to, že právě auxin umožňuje rostlinám flexibilně se přizpůsobit změnám vnějšího prostředí – a přežit. Dvojnásobný držitel prestižních ERC grantů nyní působí na Institute of Science and Technology Austria. Jeho poznatky by mohly brzy zefektivnit pěstování plodin či zlepšit jejich kvalitu. Je laureátem Ceny Neuron 2019 za celoživotní přínos vědě v oboru biologie.

Julius Lukeš

prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.

Člen vědecké rady oboru biologie

V centru jeho zájmů jsou jednobuněční parazité, u nichž studuje jejich morfologii, vývoj a molekulární a buněčné procesy.

Štěpánka Vaňáčová

doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.

Členka vědecké rady oboru biologie

Štěpánka Vaňáčová působí v Brně od roku 2008, kdy si na Masarykově univerzitě založila vlastní výzkumnou skupinu. S kolegy se věnuje studiu ribonukleové kyseliny (RNA), která hraje v živých organismech důležitou roli v regulování různých procesů. Její různé typy například určují, kdy a zda se začnou v embryu vyvíjet konkrétní tkáně. Vaňáčová a její tým se pak zabývají tím, jaké mechanismy v buňce kontrolují to, zda se vytvořila správná RNA, případně jsou zodpovědné za odstranění té špatné.

Erik de Clercq

prof. Erik de Clercq , M.D. Ph.D.

Člen Mezinárodní vědecké rady oboru biologie

Patricia Anne Nuttall

prof. Patricia Anne Nuttall, OBE

Člen Mezinárodní vědecké rady oboru biologie

nositelka Řádu britského impéria

Obor společenské vědy

Linda Evans

Dr Linda Evans

Člen mezinárodní vědecké rady Společenské vědy

Obor fyzika

Tomáš Jungwirth

prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.

Garant vědecké rady oboru fyzika

Zjistil, že tzv. antiferomagnety umožňují až tisíckrát rychlejší zápis dat než běžná paměťová média

Radim Filip

prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.

Člen Vědecké rady oboru fyzika

„Věda každodenně zlepšuje naše myšlení, hnaná touhou po praktickém uplatnění jeho síly. A fyzika, ta tak činí nejjednodušším způsobem přímou konfrontací jednoduchých jevů přírody a našich představ.“

Martin Schnabl

Mgr. Martin Schnabl, Ph.D.

Člen Vědecké rady oboru fyzika

Životní motto: “Never stop exploring.”

Harald Brune

prof. Harald Brune

Člen Mezinárodní vědecké rady oboru fyzika

Petr Hořava

prof. Petr Hořava, Ph.D.

Člen Mezinárodní vědecké rady oboru fyzika

Obor computer science

Jiří Matas

prof. Ing. Jiří Matas, Ph.D.

Garant oboru Computer Science

"Věda je úžasné dobrodružství nekonečného poznávání, dává lidstvu další dimenzi a současně drží člověka ve střehu před jeho vlastní inteligencí. Věda předchází svému užitku, zkusme ji omezit či zanedbat a se zlou se potážeme. Věda je svoboda, věda je kategorický imperativ udržitelnosti lidské společnosti."

Antonín Kučera

prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.

Člen Vědecké rady oboru Computer Science

František Plášil

prof. Ing. František Plášil, DrSc.

Člen Vědecké rady oboru Computer Science

„Ph.D. studenti jsou důležití partneři, zvláště když nesouhlasí.“

Javier Esparza

prof. Dr. Javier Esparza

Člen mezinárodní vědecké rady Computer science

Josef Kittler

prof. Josef Kittler

Člen mezinárodní vědecké rady Computer science

Obor matematika

Martin Markl

RNDr. Martin Markl, DrSc.

Garant oboru matematika

Jan Trlifaj

prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DrSc.

Člen Vědecké rady oboru matematika

Pavel Drábek

prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.

Člen Vědecké rady oboru matematika

"Základní výzkum se nedá řídit ani měřit. Moudře podporovat však ano!"

Alexander A. Voronov

prof. Alexander A. Voronov

Člen mezinárodní vědecké rady matematika

Roger Wiegand

prof. Roger Wiegand

Člen mezinárodní vědecké rady matematika

O Nadačním fondu Neuron

Věříme, že vědecké poznání je motorem úspěšné společnosti. Inspirací nám byl český architekt Josef Hlávka. Tento první velký mecenáš pochopil, jak důležité je podporovat rozvoj vědy a umění. Stejně jako on nastartoval rozvoj novodobé české vědy, i my prostřednictvím exkluzivní komunity moderních mecenášů roztáčíme otáčky té současné.

Hlavním posláním Nadačního fondu Neuron je prostřednictvím Cen Neuron zvyšovat prestiž vědců, rozvíjet moderní mecenášství ve vědě a propojovat svět vědy a byznysu.

Buďte v obraze

Objevy čekají všude, tak je nepropásněte! Každý měsíc vám zašleme dávku čerstvých informací ze světa vědy a Neuronu.