Věříme, že vědecké poznání je motorem každé úspěšné společnosti

Navazujeme na to nejlepší, co tato země dala sobě i světu – objevy špičkových vědců, jejich otevřenou mysl, touhu po bádání, ale také naši schopnost tyto ctnosti oceňovat.

O Nadačním fondu Neuron

Inspirací nám byl od začátku stavitel Josef Hlávka. Jako první velký mecenáš českého národa pochopil, jak důležité je podporovat rozvoj vědy a umění. Stejně jako on nastartoval rozvoj novodobé české vědy, i my prostřednictvím exkluzivní komunity moderních mecenášů roztáčíme otáčky té současné: prestižními vědeckými Cenami Neuron oceňujeme ty nejlepší české vědce, odkrýváme jejich inspirativní příběhy, probouzíme zájem o vědu a vracíme české veřejnosti důvod k hrdosti.

LIDÉ V NEURONU

Neuron Founders

V čele Nadačního fondu Neuron stojí pět Neuron Founders, kteří jsou aktivními nositeli poslání fondu. Tím je zvyšování prestiže vědců v naší společnosti a podpora národního sebevědomí.

Monika Vondráková

Monika Vondráková

Předsedkyně správní rady Nadačního Fondu Neuron

Stála u zrodu myšlenky podporovat mladé české vědce a spoluzaložila Nadační fond Neuron na podporu vědy.

Taťána le Moigne

Taťána le Moigne

"Tato země potřebuje talentované vědce, kteří budou neustále rozvíjet moderní technologie, abychom nezaostávali za světem."

Řídí české zastoupení společnosti Google od roku 2006

Eduard Kučera

Eduard Kučera

„Z výnosů firmy jsme se snažili každoročně věnovat část na charitativní účely.”

Spoluzakladatel firmy Avast

Pavel Kysilka

Pavel Kysilka

Zakladatel a předseda správní rady 6DAcademy

Zabývá se ekonomickými, byznysovými a sociálními dopady digitální revoluce. Je také prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl, členem správních rad VŠE, Masarykovy Univerzity, University Palackého v Olomouci, Nadace Leoše Janáčka, Bohemian Heritage Fund, Českoizraelské smíšené obchodní komory a dozorčích rad Dobrého anděla a Aspen Institute Central Europe.

Martin Wichterle

Martin Wichterle

"V mé rodině byli vědci a osobnosti, které přispěly světové vědě. Můj příspěvek vědě pak nakonec vyřešila šťastná náhoda - Neuron."

Majitel holdingu Wikov Industry

Správní rada

Správní rada řídí celou činnost fondu a rozhoduje o všech jeho záležitostech. Dále ve spolupráci s vědeckou radou schvaluje nominace na udělení Cen Neuron a podporu popularizačních projektů.

Monika Vondráková

Monika Vondráková

Předsedkyně správní rady Nadačního Fondu Neuron

Stála u zrodu myšlenky podporovat mladé české vědce a spoluzaložila Nadační fond Neuron na podporu vědy.

Pavel Hobza

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., dr. h. c., FRSC

Místopředseda správní rady, předseda Vědecké rady a garant oboru chemie

"Věda je nedílnou součástí kultury národa. Žádný kulturní národ nemůže bez vědy existovat a prosperovat. Věda má také velmi praktický význam - hledá a nalézá odpovědi a řešení naléhavých výzev, kterým čelí naše republika a vůbec celý svět. A v neposlední řadě, věda vychovává vzdělané odborníky, kteří jsou schopni samostaného a tvůrčího myšlení, odborníky, kteří jsou schopni problém analysovat a navrhnout řešení."

Dita Stejskalová

Dita Stejskalová

Členka správní rady

„Miluji mosty a věřím, že komunikace je mostem mezi fascinujícím světem vědy a našimi běžnými životy. Svoji profesní dráhu jsem zasvětila oboru komunikace a public relations a těším se na to, že svoje zkušenosti mohu nabídnout Neuronu."

Michal Pěchouček

prof. Dr. Michal Pěchouček, Msc.

Člen správní rady

Profesor a vědec v oblasti umělé inteligence se zájmem o aplikace a přenos technologií. Studoval a působil na zahraničních univerzitách. Vedl vědecké projekty financované americkými obrannými agenturami FAA a NASA. Spoluzakladatel a investor několika úspěšných start-upů z oblasti umělé inteligence.

85

oceněných vědců
od roku 2009

66

mil. Kč vyplaceno
na podporu české vědy

8

vědeckých expedic
v hodnotě 2,8 mil. Kč

10

let podpory vědy
a výzkumu

Vědecká rada

Nezávislá vědecká rada určuje, jak nejlépe podpořit jednotlivé obory a navrhuje laureáty Ceny Neuron. Jsme hrdí na to, že nezávislou vědeckou radu tvoří špičkoví vědci za každý obor, který podporujeme.

Libor Grubhoffer

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.

Garant oboru biologie

"Věda je úžasné dobrodružství nekonečného poznávání, dává lidstvu další dimenzi a současně drží člověka ve střehu před jeho vlastní inteligencí. Věda předchází svému užitku, zkusme ji omezit či zanedbat a se zlou se potážeme. Věda je svoboda, věda je kategorický imperativ udržitelnosti lidské společnosti."

Petr Wolf

prof. RNDr. Petr Wolf, CSc.

Člen Vědecké rady oboru biologie

„Je smutné, když i čtvrtstoletí po pádu komunistického režimu je nadále třeba vysvětlovat Evropanům v naší rodné kotlině, že vědecké poznání je důležité. Vždyť řada z nich by bez produktů moderní vědy, třeba léků, nepřežila ani měsíc. Vesničané v Etiopii a Ázerbajdžánu, i Kurdové ve východním Turecku takové pochybnosti o užitečnosti vědy a vědců neměli, a chovali se k nám vstřícně.“

Ivo Šauman

prof. RNDr. Ivo Šauman, Ph.D.

Člen Vědecké rady oboru biologie

„Proč je věda důležitá? Protože posouvá lidstvo kupředu? Protože bez vědy bychom nebyli kdo jsme a kde jsme? Protože i pouhá cesta k poznání může být (životním) cílem? Nevím to. Ale vím, že bez vědy si náš život nedokážu představit…“

Pavel Jelínek

Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

Garant oboru fyzika

"Vše co se zrodilo, musí zemřít, vše, co bylo získáno, musí být ztraceno. Střed sám nemůže být nikdy ztracen." ~ Šrí Ramana Maharši

Tomáš Jungwirth

prof. Tomáš Jungwirth

Člen Vědecké rady oboru fyzika

Zjistil, že tzv. antiferomagnety umožňují až tisíckrát rychlejší zápis dat než běžná paměťová média

Radim Filip

prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.

Člen Vědecké rady oboru fyzika

„Věda každodenně zlepšuje naše myšlení, hnaná touhou po praktickém uplatnění jeho síly. A fyzika, ta tak činí nejjednodušším způsobem přímou konfrontací jednoduchých jevů přírody a našich představ.“

Martin Schnabl

Mgr. Martin Schnabl, Ph.D.

Člen Vědecké rady oboru fyzika

Životní motto: “Never stop exploring.”

Pavel Hobza

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., dr. h. c., FRSC

Místopředseda správní rady, předseda Vědecké rady a garant oboru chemie

"Věda je nedílnou součástí kultury národa. Žádný kulturní národ nemůže bez vědy existovat a prosperovat. Věda má také velmi praktický význam - hledá a nalézá odpovědi a řešení naléhavých výzev, kterým čelí naše republika a vůbec celý svět. A v neposlední řadě, věda vychovává vzdělané odborníky, kteří jsou schopni samostaného a tvůrčího myšlení, odborníky, kteří jsou schopni problém analysovat a navrhnout řešení."

Zdeněk Havlas

prof. Zdeněk Havlas, DrSc.

Člen Vědecké rady oboru chemie

"Věda je ověřeným poznáním lidstva o světě kolem nás i o nás samotných. Má kulturní, ekonomické a intelektuální rozměry, které jsou podmínkou dalšího vylepšení života lidstva v souladu se světem."

Jiří Matas

prof. Ing. Jiří Matas, PhD.

Garant oboru Computer Science

"Věda je úžasné dobrodružství nekonečného poznávání, dává lidstvu další dimenzi a současně drží člověka ve střehu před jeho vlastní inteligencí. Věda předchází svému užitku, zkusme ji omezit či zanedbat a se zlou se potážeme. Věda je svoboda, věda je kategorický imperativ udržitelnosti lidské společnosti."

Antonín Kučera

prof. RNDr. Antonín Kučera, PhD.

Člen Vědecké rady oboru Computer Science

František Plášil

prof. Ing. František Plášil, DrSc.

Člen Vědecké rady oboru Computer Science

„Ph.D. studenti jsou důležití partneři, zvláště když nesouhlasí.“

Martin Markl

RNDr. Martin Markl, DrSc.

Garant oboru matematika

Jan Trlifaj

prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DrSc.

Člen Vědecké rady oboru matematika

Pavel Drábek

prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.

Člen Vědecké rady oboru matematika

"Základní výzkum se nedá řídit ani měřit. Moudře podporovat však ano!"

Jan Pirk

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Garant oboru medicína

„Život je barevná vitráž a je jen na nás, kolik těch sklíček jeho pestrosti necháme rozzářit.“

Martin Haluzík

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Člen Vědecké rady oboru medicína

"K moudrému člověku patří, že víc ví, než říká." – Marcus Tullius Cicero

Bohuslav Ošťádal

prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.

Člen Vědecké rady oboru medicína

Filip Matějka

doc. RNDr. Filip Matějka, PhD.

Garant vědecké rady oboru společenské vědy

Mirjam Fried

doc. Mirjam Fried, PhD.

Členka vědecké rady oboru Společenské vědy

David Kosař

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2018 - společenské vědy

Ve svém výzkumu se zabývá posilováním soudcovské samosprávy a dopadem těchto reforem na dělbu moci

Mezinárodní vědecká rada

Nezávislá mezinárodní vědecká rada z navržených vědců vybírá finalisty Ceny Neuron za vědecký objev a celoživotní přínos vědě. Jsme hrdí na to, že tuto radu tvoří špičkoví světoví vědci, a to za každý obor, který podporujeme.

John G. Hildebrand

John G. Hildebrand

Člen Mezinárodní vědecké rady oboru biologie

Erik de Clercq

Erik de Clercq

Člen Mezinárodní vědecké rady oboru biologie

Patricia (Pat) Anne Nuttall

Patricia (Pat) Anne Nuttall, nositelka Řádu britského impéria

Člen Mezinárodní vědecké rady oboru biologie

Harald Brune

Prof. Harald Brune

Člen Mezinárodní vědecké rady oboru fyzika

Petr Hořava

Petr Hořava

Člen Mezinárodní vědecké rady oboru fyzika

Rainer Blatt

Rainer Blatt

Člen Mezinárodní vědecké rady oboru fyzika

Yury Gogotsi

Yury Gogotsi

Člen mezinárodní vědecké rady chemie

Tim Clark

Tim Clark

Člen mezinárodní vědecké rady chemie

Josef Kittler

Josef Kittler

Člen mezinárodní vědecké rady Computer science

Martin Wirsing

Martin Wirsing

Člen mezinárodní vědecké rady Computer science

Javier Esparza

Javier Esparza

Člen mezinárodní vědecké rady Computer science

Alexander A. Voronov

Alexander A. Voronov

Člen mezinárodní vědecké rady matematika

Jean Mawhin

Jean Mawhin

Člen mezinárodní vědecké rady matematika

Roger Wiegand

Roger Wiegand

Člen mezinárodní vědecké rady matematika

Josef Stehlík

Josef Stehlík

Člen mezinárodní vědecké rady medicína

Thomas Evan  Levy

Thomas Evan Levy

Člen mezinárodní vědecké rady Společenské vědy

José Manuel Serrano Alvarez

José Manuel Serrano Alvarez

Člen mezinárodní vědecké rady Společenské vědy

Linda Evans

Linda Evans

Člen mezinárodní vědecké rady Společenské vědy

Dozorčí rada

Dozorčí rada kontroluje hospodaření, účetní uzávěrky i výroční zprávy.
Dohlíží na soulad činnosti s právními předpisy.

Libor Winkler

Libor Winkler

„Bez peněz se věda dělat nedá. Jestli chceme uspět ve světové konkurenci, tak věda je základem. Svoji podporu chápu jako podporu naší budoucnosti."

Předseda představenstva společnosti RSJ

Václav Dejčmar

Václav Dejčmar

„Díky vědě můžeme překročit hranice poznaného a vydat se na cestu do neznáma.“

Spolumajitel společnosti RSJ

Radek Halíček

Radek Halíček

„Věřím, že touha po vzdělání se formuje brzy. Proto skrze Neuron podporuji ty pedagogy, kteří nesmazatelně ovlivňují budoucí dráhu svých studentů."

Řídící partner poradenské společnosti KMPG v České republice

Historie NF Neuron

Nadační fond Neuron na podporu vědy vznikl v roce 2010. Naším hlavním posláním je zvyšovat prestiž vědců z České republiky a skrze jejich příběhy tak podporovat národní sebevědomí v naší společnosti.

STÁT SE MECENÁŠEM

Posouvejte hranice poznání
& nechte skvělé myšlenky růst

Buďte v obraze

Objevy čekají všude, tak je nepropásněte! Každý měsíc vám zašleme dávku čerstvých informací ze světa vědy a Neuronu.