Věříme, že vědecké poznání je motorem každé úspěšné společnosti

Navazujeme na to nejlepší, co tato země dala sobě i světu – objevy špičkových vědců, jejich otevřenou mysl, touhu po bádání, ale také naši schopnost tyto ctnosti oceňovat.

NOVINKY V NF NEURON

V USA je větší příjmová nerovnost než v EU

Díky kampani Ptejte se vědců jste se ptali vědců a laureátů Cen Neuron na vše, co vás zajímá z různých oborů vědy. Přinášíme vám třetí interview, tentokrát se socioložkou Lucii Kalousovou, které jste napsali sami svými dotazy.

O Nadačním fondu Neuron

Inspirací nám byl od začátku stavitel Josef Hlávka. Jako první velký mecenáš českého národa pochopil, jak důležité je podporovat rozvoj vědy a umění. Stejně jako on nastartoval rozvoj novodobé české vědy, i my prostřednictvím exkluzivní komunity moderních mecenášů roztáčíme otáčky té současné: prestižními vědeckými Cenami Neuron oceňujeme ty nejlepší české vědce, odkrýváme jejich inspirativní příběhy, probouzíme zájem o vědu a vracíme české veřejnosti důvod k hrdosti.

LIDÉ V NEURONU

Neuron Founders

V čele Nadačního fondu Neuron stojí pět Neuron Founders, kteří jsou aktivními nositeli poslání fondu. Tím je zvyšování prestiže vědců v naší společnosti a podpora národního sebevědomí.

Monika Vondráková

Monika Vondráková

Stála u zrodu myšlenky podporovat mladé české vědce a spoluzaložila Nadační fond Neuron na podporu vědy.

Za klíčové považuje podporu a udržení špičkových vědců v České republice, protože mají zásadní roli v rozvoji naší společnosti stejně jako budování značek v úspěchu českých firem.

Taťána le Moigne

Taťána le Moigne

"Tato země potřebuje talentované vědce, kteří budou neustále rozvíjet moderní technologie, abychom nezaostávali za světem."

Řídí české zastoupení společnosti Google od roku 2006

Eduard Kučera

Eduard Kučera

„Z výnosů firmy jsme se snažili každoročně věnovat část na charitativní účely.”

Spoluzakladatel firmy Avast

Pavel Kysilka

Pavel Kysilka

Zakladatel a předseda správní rady 6DAcademy

Zabývá se ekonomickými, byznysovými a sociálními dopady digitální revoluce. Je také prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl, členem správních rad VŠE, Masarykovy Univerzity, University Palackého v Olomouci, Nadace Leoše Janáčka, Bohemian Heritage Fund, Českoizraelské smíšené obchodní komory a dozorčích rad Dobrého anděla a Aspen Institute Central Europe.

Martin Wichterle

Martin Wichterle

"V mé rodině byli vědci a osobnosti, které přispěly světové vědě. Můj příspěvek vědě pak nakonec vyřešila šťastná náhoda - Neuron."

Majitel holdingu Wikov Industry

Správní rada

Správní rada řídí celou činnost fondu a rozhoduje o všech jeho záležitostech. Dále ve spolupráci s vědeckou radou schvaluje nominace na udělení Cen Neuron a podporu popularizačních projektů.

Monika Vondráková

Monika Vondráková

Stála u zrodu myšlenky podporovat mladé české vědce a spoluzaložila Nadační fond Neuron na podporu vědy.

Za klíčové považuje podporu a udržení špičkových vědců v České republice, protože mají zásadní roli v rozvoji naší společnosti stejně jako budování značek v úspěchu českých firem.

Dita Stejskalová

Dita Stejskalová

Členka správní rady

„Miluji mosty a věřím, že komunikace je mostem mezi fascinujícím světem vědy a našimi běžnými životy. Svoji profesní dráhu jsem zasvětila oboru komunikace a public relations a těším se na to, že svoje zkušenosti mohu nabídnout Neuronu."

Michal Pěchouček

prof. Dr. Michal Pěchouček, Msc.

Člen správní rady

Profesor a vědec v oblasti umělé inteligence se zájmem o aplikace a přenos technologií. Studoval a působil na zahraničních univerzitách. Vedl vědecké projekty financované americkými obrannými agenturami FAA a NASA. Spoluzakladatel a investor několika úspěšných start-upů z oblasti umělé inteligence.

85

oceněných vědců
od roku 2009

66

mil. Kč vyplaceno na
osobních prémiích laureátům Cen Neuron

10

let podpory vědy
a výzkumu

8

vědeckých expedic
v hodnotě 2,8 mil. Kč

Vědecká rada

Nezávislá vědecká rada určuje, jak nejlépe podpořit jednotlivé obory a navrhuje laureáty Ceny Neuron. Jsme hrdí na to, že nezávislou vědeckou radu tvoří špičkoví vědci za každý obor, který podporujeme.

Pavel Jelínek

Ing. Pavel Jelínek, Ph.D.

Garant oboru fyzika

"Vše co se zrodilo, musí zemřít, vše, co bylo získáno, musí být ztraceno. Střed sám nemůže být nikdy ztracen." ~ Šrí Ramana Maharši

Tomáš Jungwirth

prof. Tomáš Jungwirth, Ph.D.

Člen Vědecké rady oboru fyzika

Zjistil, že tzv. antiferomagnety umožňují až tisíckrát rychlejší zápis dat než běžná paměťová média

Radim Filip

prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.

Člen Vědecké rady oboru fyzika

„Věda každodenně zlepšuje naše myšlení, hnaná touhou po praktickém uplatnění jeho síly. A fyzika, ta tak činí nejjednodušším způsobem přímou konfrontací jednoduchých jevů přírody a našich představ.“

Martin Schnabl

Mgr. Martin Schnabl, Ph.D.

Člen Vědecké rady oboru fyzika

Životní motto: “Never stop exploring.”

Jiří Matas

prof. Ing. Jiří Matas, PhD.

Garant oboru Computer Science

"Věda je úžasné dobrodružství nekonečného poznávání, dává lidstvu další dimenzi a současně drží člověka ve střehu před jeho vlastní inteligencí. Věda předchází svému užitku, zkusme ji omezit či zanedbat a se zlou se potážeme. Věda je svoboda, věda je kategorický imperativ udržitelnosti lidské společnosti."

Antonín Kučera

prof. RNDr. Antonín Kučera, PhD.

Člen Vědecké rady oboru Computer Science

František Plášil

prof. Ing. František Plášil, DrSc.

Člen Vědecké rady oboru Computer Science

„Ph.D. studenti jsou důležití partneři, zvláště když nesouhlasí.“

Martin Markl

RNDr. Martin Markl, DrSc.

Garant oboru matematika

Jan Trlifaj

prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DrSc.

Člen Vědecké rady oboru matematika

Pavel Drábek

prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.

Člen Vědecké rady oboru matematika

"Základní výzkum se nedá řídit ani měřit. Moudře podporovat však ano!"

Jan Pirk

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Garant oboru medicína

„Život je barevná vitráž a je jen na nás, kolik těch sklíček jeho pestrosti necháme rozzářit.“

Martin Haluzík

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Člen Vědecké rady oboru medicína

"K moudrému člověku patří, že víc ví, než říká." – Marcus Tullius Cicero

Bohuslav Ošťádal

prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.

Člen Vědecké rady oboru medicína

Filip Matějka

doc. RNDr. Filip Matějka, PhD.

Garant vědecké rady oboru společenské vědy

Mirjam Fried

doc. Mirjam Fried, PhD.

Členka vědecké rady oboru Společenské vědy

Jiří Friml

prof. Jiří Friml, Ph.D., Dr. rer. nat

Garant vědecké rady oboru biologie

Jiří Friml se zabývá výzkumem rostlinného hormonu auxin. Přišel na to, že právě auxin umožňuje rostlinám flexibilně se přizpůsobit změnám vnějšího prostředí – a přežit. Dvojnásobný držitel prestižních ERC grantů nyní působí na Institute of Science and Technology Austria. Jeho poznatky by mohly brzy zefektivnit pěstování plodin či zlepšit jejich kvalitu. Je laureátem Ceny Neuron 2019 za celoživotní přínos vědě v oboru biologie.

Štěpánka Vaňáčová

doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.

Členka vědecké rady oboru biologie

Štěpánka Vaňáčová působí v Brně od roku 2008, kdy si na Masarykově univerzitě založila vlastní výzkumnou skupinu. S kolegy se věnuje studiu ribonukleové kyseliny (RNA), která hraje v živých organismech důležitou roli v regulování různých procesů. Její různé typy například určují, kdy a zda se začnou v embryu vyvíjet konkrétní tkáně. Vaňáčová a její tým se pak zabývají tím, jaké mechanismy v buňce kontrolují to, zda se vytvořila správná RNA, případně jsou zodpovědné za odstranění té špatné.

Julius Lukeš

prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.

Člen vědecké rady oboru biologie

V centru jeho zájmů jsou jednobuněční parazité, u nichž studuje jejich morfologii, vývoj a molekulární a buněčné procesy.

Jan Konvalinka

doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

Garant vědecké rady oboru chemie

Zabývá se úlohou proteas v regulaci biologických procesů a studiem medicinálně zajímavých enzymů. Soustředil se zejména na výzkum proteinů viru HIV, zejména virové proteázy, která je zodpovědná za zrání a šíření viru, a dále na výzkum neuropeptidas a nádorových antigenů prostaty. Je autorem více než 130 původních vědeckých prací v mezinárodních časopisech. Za svou vědeckou činnost získal řadu ocenění. Je členem Učené společnosti České republiky.

David Kosař

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

Člen vědecké rady pro obor společenské vědy

"Mojí hlavní motivací pro mé působení ve vědecké radě Neuronu je přispět ke kultivaci českého vědeckého prostředí a zviditelnění společenskovědních oborů. Těším se rovněž na debaty ohledně směřování české vědy a potřebných reforem."

František Štěpánek

prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.

Člen vědecké rady oboru chemie

Otevírá novou éru přírodních antibiotik, na které nevzniká rezistence.

Jiří Damborský

prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Člen vědecké rady za obor chemie

Je profesorem biochemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Doktorát z mikrobiologie obhájil v roce 1997 a habilitaci z biochemie v roce 2004. Odborně pracuje v oblasti enzymové katalýzy a proteinového inženýrství, kde publikoval 200 původních vědeckých prací v mezinárodních časopisech, 16 kapitol v knihách a podal 6 mezinárodních patentových přihlášek.

Mezinárodní vědecká rada

Nezávislá mezinárodní vědecká rada z navržených vědců vybírá finalisty Ceny Neuron za vědecký objev a celoživotní přínos vědě. Jsme hrdí na to, že tuto radu tvoří špičkoví světoví vědci, a to za každý obor, který podporujeme.

John G. Hildebrand

John G. Hildebrand

Člen Mezinárodní vědecké rady oboru biologie

Erik de Clercq

Erik de Clercq

Člen Mezinárodní vědecké rady oboru biologie

Patricia (Pat) Anne Nuttall

Patricia (Pat) Anne Nuttall, nositelka Řádu britského impéria

Člen Mezinárodní vědecké rady oboru biologie

Harald Brune

Prof. Harald Brune

Člen Mezinárodní vědecké rady oboru fyzika

Petr Hořava

Petr Hořava

Člen Mezinárodní vědecké rady oboru fyzika

Rainer Blatt

Rainer Blatt

Člen Mezinárodní vědecké rady oboru fyzika

Yury Gogotsi

Yury Gogotsi

Člen mezinárodní vědecké rady chemie

Tim Clark

Tim Clark

Člen mezinárodní vědecké rady chemie

Josef Kittler

Josef Kittler

Člen mezinárodní vědecké rady Computer science

Martin Wirsing

Martin Wirsing

Člen mezinárodní vědecké rady Computer science

Javier Esparza

Javier Esparza

Člen mezinárodní vědecké rady Computer science

Alexander A. Voronov

Alexander A. Voronov

Člen mezinárodní vědecké rady matematika

Jean Mawhin

Jean Mawhin

Člen mezinárodní vědecké rady matematika

Roger Wiegand

Roger Wiegand

Člen mezinárodní vědecké rady matematika

Josef Stehlík

Josef Stehlík

Člen mezinárodní vědecké rady medicína

Thomas Evan  Levy

Thomas Evan Levy

Člen mezinárodní vědecké rady Společenské vědy

José Manuel Serrano Alvarez

José Manuel Serrano Alvarez

Člen mezinárodní vědecké rady Společenské vědy

Linda Evans

Linda Evans

Člen mezinárodní vědecké rady Společenské vědy

Dozorčí rada

Dozorčí rada kontroluje hospodaření, účetní uzávěrky i výroční zprávy.
Dohlíží na soulad činnosti s právními předpisy.

Libor Winkler

Libor Winkler

„Bez peněz se věda dělat nedá. Jestli chceme uspět ve světové konkurenci, tak věda je základem. Svoji podporu chápu jako podporu naší budoucnosti."

Předseda představenstva společnosti RSJ

Václav Dejčmar

Václav Dejčmar

„Díky vědě můžeme překročit hranice poznaného a vydat se na cestu do neznáma.“

Spolumajitel společnosti RSJ

Radek Halíček

Radek Halíček

„Věřím, že touha po vzdělání se formuje brzy. Proto skrze Neuron podporuji ty pedagogy, kteří nesmazatelně ovlivňují budoucí dráhu svých studentů."

Řídící partner poradenské společnosti KMPG v České republice

Historie NF Neuron

Nadační fond Neuron na podporu vědy vznikl v roce 2010. Naším hlavním posláním je zvyšovat prestiž vědců z České republiky a skrze jejich příběhy tak podporovat národní sebevědomí v naší společnosti.

Staňte se součástí exkluzivní komunity byznysmenů a vědců.

Buďte v obraze

Objevy čekají všude, tak je nepropásněte! Každý měsíc vám zašleme dávku čerstvých informací ze světa vědy a Neuronu.