Uzavřeli jsme nominace na Ceny Neuron

Ukončili jsme nominační proces letošních vědeckých ocenění. Ze šesti desítek jmen a projektů, které nám doporučili vědečtí a akademičtí pracovníci, vybere vědecká a mezinárodní vědecká rada letošní laureáty Cen Neuron. Excelentní vědkyně a vědci ocenění získají během slavnostního večera 28. září 2022. 

Ceny Neuron letos udělíme ve třech kategoriích: 

Cena Neuron – cenu udělíme významnému českému vědci nebo vědkyni, kteří působí doma i v zahraničí a kteří svým objevem nebo dlouhodobou prací zásadně přispěli k rozvoji vědy, posílili jméno České republiky a jsou vzorem a inspirací pro ostatní členy vědecké komunity. Cena Neuron je spojená s finanční prémií 1 500 000 Kč a na výběru laureátů se podílí mezinárodní vědecká rada.

Cena Neuron pro nadějné vědce – cenu udělíme českým vědkyním a vědcům za dosavadní výsledky a jako povzbuzení do další práce, podmínkou je zisk PhD. titulu max. 10 let před dnem vyhlášení Cen Neuron. Cena Neuron pro nadějné vědce je spojena s finanční prémií 500 000 Kč a o jejím udělení rozhoduje vědecká rada v sedmi oborech - matematika, fyzika, chemie, biologie, medicína, computer science a společenské vědy.

Cena Neuron za propojení vědy a byznysu – cenu získají vědci a ekonomové, kteří uskutečnili výjimečný vědecký transfer – jejich objev nebo vynález se od základního výzkumu přesunul ke komerčnímu využití. Cenu Neuron za propojení vědy a byznysu uděluje Rada Neuronu, odměnou pro laureáty je možnost mentorské spolupráce, medializace a propojení s byznysovou komunitou Neuronu.

Sledujte náš web a sociální sítě pro aktuální informace. 

Sledujte naše neuronové sociální sítě