Učitelé, kteří nadchli pro vědu generace dětí, dostanou ocenění Učené společnosti ČR a Nadačního fondu Neuron

Lze v dnešní době motivovat děti k zájmu o vědu a vést je ke kritickému myšlení? Důkazem, že ano, jsou tři výjimeční pedagogové, kterým za jejich činnost udělí Učená společnost a Nadační fond Neuron cenu pro nejlepší středoškolské pedagogy. Toto ocenění se uděluje pedagogickým pracovníkům za podporu zájmu o vědu a výzkum u žáků a studentů a bylo předáno dne 14. května v 10 h v prostorách Karolina UK v Praze. K ocenění se váže finanční odměna ve výši 100 000 Kč pro vítěze, a 50 000 Kč pro každého ze dvou finalistů.

Všichni tři ocenění pedagogové se shodli, že žáci a studenti trpí nedostatkem kritického myšlení. V době přehlcené informacemi se pro děti stává stále obtížnější získávat a ověřovat fakta a orientovat se v čím dál složitější informační společnosti. I proti tomuto se trojice oceněných učitelů odhodlala bojovat a jejich snažení má výsledky – umístění studentů na mezinárodních vědeckých soutěžích, úspěšní absolventi, mezi kterými je například zakladatel dotazníkového portálu Survio.com nebo softwarový vývojář v CERNu, a desítky studentů VŠ, kteří se zapálením studují (nejen) technické obory. „Máme velkou radost, že právě NF Neuron díky mecenášům může finančně odměnit práci skvělých pedagogů, kteří jsou vzorem a inspirací pro mnohé studenty“, říká předsedkyně SR NF Neuron Monika Vondráková.

Díky Petru Pavlíčkovi se opavské gymnázium stalo špičkovou vzdělávací institucí, která generuje nejen vzdělané, ale i motivované mladé ženy a muže. Vojtěch Šimetka, který se za doby studia na opavském gymnáziu účastnil mezinárodního Turnaje mladých fyziků, se po absolvování Fakulty informačních technologií VUT Brno zapojil do vývoje speciálního software v CERNu ve Švýcarsku. Další student, Martin Pavlíček, se i přes vážné zdravotní problémy podílel na založení úspěšné společnosti Survio.com.

RNDr. Pavla Kodríková své studenty systematicky vede k zájmu o vědu a výzkum. Její studenti se každým rokem umisťují na předních příčkách krajských i celostátních soutěžích Středoškolské odborné činnosti. Získali mimo jiné i cenu Učené české společnosti nebo cenu České hlavičky. Úspěchy studentů Pavly Kodríkové přesahují hranice České republiky.

Mgr. Jan Kvirenc vytvořil ve spolupráci s ústavy AV ČR pro své studenty širokou vzdělávací paletu v podobě historických seminářů, vědeckých přednášek, odborných exkurzí a diskusí. Při výuce dbá na rozvoj kritického myšlení. Podílel se i na vydávání publikační řady Inspirace, která učitelům základních a středních škol pomáhá zprostředkovat vědecké poznatky.

Ceny Neuron letos převezmou laureáti ve všech třech kategoriích – za celoživotní dílo, za významný vědecký objev, a oceněna bude také šestice mladých talentovaných vědců. Všichni laureáti obdrží s cenou osobní finanční prémií, kterou jim věnují mecenáši Fondu. Na výběru laureátů se spolupodílí také mezinárodní vědecká rada. To vše dělá z Cen Neuron unikum. „Mezi letošními oceněnými jsou opět osobnosti, jejichž práce buduje skvělé renomé ČR po celém světě. Cílem Cen Neuron je ukázat naší veřejnosti, že jsou zde lidé, na které můžeme být právem hrdí,“ říká Monika Vondráková.

Letošní slavnostní předávání se uskuteční 6. listopadu 2019 v Národním muzeu za přítomnosti zástupců vědeckého, společenského a kulturního života. Veřejnost bude mít možnost seznámit se s novými laureáty Cen Neuron na veřejné debatě 7. listopadu 2019, od 17 hodin v coworkingu Opero, Salvátorská 931/8, Praha 1. Moderuje ji Ondřej Cihlář. Na debatu je nutné se registrovat na rsvp@nfneuron.cz.

Fcb událost: https://www.facebook.com/events/2363046580465471/

NOVINKY & AKTUALITY

Nečekané objevy, šťastné náhody,
tvrdá práce i splněné sny.

Projekty českých vědců na Transfera Technology Day 2023

Inovativní jehly pro elektroakupunkturu, chemické světlušky či ventil do raket. Letošní ročník Transfera Technology Day 2023 zná tři vítězné technologie, které dle porotců nejlépe propojují českou vědu s byznysem a mají největší komerční potenciál. Na výběru inovativních vědecko-technologických projektů se jako porotce podílel mecenáš Nadace Neuron Jaroslav Řasa.

Nadace Neuron podpořila Juniorskou vědeckou konferenci a splní vědecký sen

Bezmála 60 mládežníků ve věku 10 – 19 let prezentovalo své projekty na dvoudenní Juniorské vědecké konferenci, kterou za podpory Nadace Neuron hostila Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. V rámci podpory mladých badatelů nechyběla ani cena Dětský vědecký sen, kterou nadace už tradičně uděluje v rámci této konference. Kdo promění svůj vědecký sen v realitu?

Nadace Neuron udělila Ceny Neuron 2023 a ocenila nejvíce vědkyň

Hledání slabých míst rakovinných buněk, elektřina ze slunce i v noci, lepší oči pro roboty. Nadace Neuron ocenila špičkové vědkyně a vědce prestižními cenami Neuron za rok 2023.