Nominujte excelentní vědce na Ceny Neuron 2023

Nadační fond Neuron otevírá nominace na Ceny Neuron 2023. Hledáme excelentní vědce, kteří zanechávají mezinárodní odkaz i vědce, jejichž práce je silným příslibem do budoucna. Oceníme také projekt, který nejlépe propojuje vědu a byznys. Nominace jsou otevřené do 31. března. 

Nominovat vědce na Cenu Neuron mohou vědečtí, výzkumní a akademičtí pracovníci nebo výzkumné organizace, komerční subjekty i investoři. Nominace vyhodnotí vědecká rada Neuronu, prestižní ocenění novým laureátům předáme na podzimním slavnostním večeru. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají najít nejlepší jména české vědy. 

Cenu Neuron 2023 mohou získat vědci působící v České republice i zahraničí, kteří svým objevem nebo dlouhodobou prací zásadně přispěli k rozvoji vědy, posílili jméno české vědy ve světě a jsou inspirací pro ostatní členy vědecké komunity. Laureát obdrží osobní prémii 1 500 000 Kč. 

Ceny Neuron 2023 pro nadějné vědce udělíme v sedmi oborech (biologie, chemie, computer science, fyzika, matematika, medicína a společenské vědy) talentům, kteří Ph.D. titul získali maximálně deset let před vyhlášením nominací. Ocenění doprovází finanční prémie 500 000 Kč.

Cenu Neuron 2023 za propojení vědy a byznysu získá mimořádný počin, díky kterému přešel vědecký výsledek z akademické sféry do komerční, např. formou patentu, prodeje, přenosu know-how, založení spin-off firmy apod.

Sledujte naše neuronové sociální sítě