NOMINACE NA CENY NEURON 2022


Nominace na Cenu Neuron podávají vědečtí, výzkumní a akademičtí pracovníci nebo výzkumné organizace.
Na Cenu Neuron nesmí vědec nominovat sám sebe. Nominace jsou otevřené do 31. března 2022.

Přihlašovací formulář

Zaškrtněte kategorii


Cenu Neuron pro nadějné vědce udělujeme každoročně vědeckým talentům (zisk Ph.D. titulu max. 10 let před dnem vyhlášení soutěže, se započítáním případných přerušení kvůli rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci atd.). Cenu může obdržet až sedm laureátů. Vědce a vědkyně oceňujeme v oborech biologie, computer science, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. Ocenění doprovází osobní finanční prémie v hodnotě 500 000 Kč. Cena zohledňuje dosavadní vědecké výsledky, jejich přínos a možnosti dalšího bádání. 
Cenu Neuron získávají významní vědci působící doma i v zahraničí, kteří svým světovým objevem nebo dlouhodobou prací zásadně přispěli k rozvoji vědy, posílili jméno České republiky a jsou vzorem a inspirací pro ostatní členy vědecké komunity. Laureát obdrží osobní prémii 1 500 000 Kč, na jeho výběru se spolupodílí mezinárodní vědecká rada NF Neuron. Vědce a vědkyně oceňujeme v oborech biologie, computer science, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy.

Kandidát


  • biologie
  • chemie
  • computer science
  • matematika
  • fyzika
  • medicína
  • společenské vědy
Životopis v AJ ( .pdf) *

Informace o kandidátově práci


Maximálně 1000 znaků.

Poznámka: doporučující dopisy se vkládají pouze, jedná-li se o nominaci v "hlavní" kategorii Cena Neuron, a to nejméně 2 dopisy v anglickém jazyce.

Doporučující dopis 1 v AJ ( .pdf)
Doporučující dopis 2 v AJ ( .pdf)
Doporučující dopis 3 v AJ ( .pdf)

Navrhovatel