NOMINACE NA CENU NEURON ZA PROPOJENÍ VĚDY A BYZNYSU 2023


Nominovat na Cenu Neuron za propojení vědy a byznysu mohou představitelé výzkumných organizací, komerčních subjektů i přímí investoři. Přihlásit do soutěže o Cenu Neuron 2023 za transfer vědy jde takové projekty, u kterých v průběhu roku 2022 došlo k licencování či získání investora či jinému typu komercionalizace. Vědecká část mohla probíhat dlouhou dobu před tím. Nominace jsou otevřené od 30. ledna do 31. března 2023.

  • Cenu Neuron za propojení vědy a byznysu udělujeme za mimořádný počin, kterým v daném období přešel vědecký výsledek z akademické sféry do komerční. Typicky jde o poskytnutí licence (např. k patentu), prodej, přenos know-how, založení spin-off firmy na základě takového výsledku nebo její prodej. 

  • Podmínkou je, že vědecký výsledek vznikl v české výzkumné organizaci, a to i ve spolupráci více subjektů. Posuzuje se inovace, využitelnost na trhu, společenská závažnost projektu a jeho udržitelnost.

  • Cenu mohou získat příslušní vědci, transferový (podpůrný) tým, podnikatelská entita, investor nebo všechny jejich kombinace s ohledem na to, kdo se nejvíce zasadil o transfer.

  • Cenu uděluje Rada NF Neuron, odměnou pro laureáty je kromě významného zviditelnění možnost mentorské spolupráce, medializace a propojení s byznysovou komunitou NF Neuron.

Přihlašovací formulář

Údaje o navrhovateli


Údaje o nominovaném


Údaje o projektu


Maximálně 1000 znaků.
Uveďte prosím: 1. dosavadní ekonomiku projektu, 2. předpokládaný trh, jeho velikost + zdůvodněte, 3. očekávané výnosy a náklady v čase, zisk, 4. potřebu investic v čase.
Nahrajte prosím prezentaci (max. 10 slidů) ve formátu PDF *
Další dokumenty, které s námi chcete sdílet (nepovinné)
Další dokumenty, které s námi chcete sdílet (nepovinné)