Nominace na CENY NEURON pro rok 2020


Kategorie


Cenu Neuron pro mladé vědce udělujeme každoročně mladým a nadějným vědcům zpravidla do věku 33let. Vědce a vědkyně oceňujeme v oborech biologie, computer science, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy. Ocenění doprovází osobní finanční prémie v hodnotě 500 000 Kč, která je určena k osobní potřebě. Cena zohledňuje dosažené vědecké výsledky a případně i vědecký program pracovníka. Po uplynutí dvou let příjemce Ceny Neuron v této kategorii předkládá Vědecké radě Neuronu zprávu o odborném růstu. |Cenu udělujeme až třem kandidátům bez omezení věku. Ocenění získávají významní představitelé české vědy působící doma i v zahraničí, kteří svou prací přispěli k rozvoji svého vědního oboru, dosáhli v něm zásadních úspěchů a jsou vzorem a inspirací pro ostatní členy mezinárodní i tuzemské vědecké komunity. Každý laureát obdrží osobní prémii 1 000 000 Kč. Na výběru laureáta se spolupodílí mezinárodní vědecká rada Fondu. Vědce a vědkyně oceňujeme v oborech biologie, computer science, fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy.

Kandidát


  • biologie
  • chemie
  • computer science
  • matematika
  • fyzika
  • medicína
  • společenské vědy
Životopis v ČJ ( .pdf) *
Životopis v AJ ( .pdf) *

Navrhovatel


Informace o kandidátově práci

Maximálně 1000 znaků
Maximálně 1000 znaků

Doporučující dopis 1 v ČJ ( .pdf) *
Doporučující dopis 2 v ČJ ( .pdf) *
Doporučující dopis 3 v ČJ ( .pdf)
Doporučující dopis 1 v AJ ( .pdf) *
Doporučující dopis 2 v AJ ( .pdf) *
Doporučující dopis 3 v AJ ( .pdf)