NEURON JUNIOR

Představujeme krásu vědy nejmenším, inspirujeme nadějné studenty k vědecké kariéře. Ve spolupráci s vysokými školami a světovými vědeckými institucemi studenty propojujeme s nejlepšími vědci a nabízíme jim zahraniční stáže. Dlouhodobě podporujeme organizace, které pomáhají studentům v jejich prvních vědeckých příležitostech.

PODPORUJEME ODBORNÉ AKCE PRO NADĚJNÉ DĚTI

Fyziklání je fyzikální soutěž pořádaná studenty Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy pro studenty středních škol. Letos se uskutečnila 11. února v Praze a zúčastnilo se jí 776 studentů. Nadační fond Neuron byl generálním partnerem akce a náš příspěvek byl využitý na ubytování účastníků a pronájem prostor.

Součástí víkendového setkání byla také přednáška Lenky Zdeborové, laureátky Ceny Neuron pro mladé nadějné vědce v oboru fyzika. Podívejte se na záznam jejího vystoupení k tématu Physics of Computation. 

10. ročník juniorské vědecké konference se konal ve dnech 5. 11. – 6. 11. 2021 na akademické půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Hlavním cílem akce  je zprostředkovat dětem jedinečné zážitky z vědeckého prostředí a motivovat je tak k dalšímu studiu přírodovědných a technických oborů a umožnit jim navštívit odborné laboratoře. A setkat se s opravdovými vědci, kteří jim mohou pomoci se získáváním zkušeností v další vědecké činnosti.

SPLNĚNÉ VĚDECKÉ SNY

Neuron splnil v minulosti sny čtyřem dětem. Jeden z mladých nadšenců do astrofyziky si například splnil sen návštěvou CERNu, jeden mladý vědátor pak zažil stáž na špičkovém vědeckém pracovišti ÚOCHB a další nadšenec do astronomie se pak podíval do planetária v Hamburku.

Všichni ale získali zkušenost, která je posunula v jejich začínající vědecké kariéře mnohem dále. 

Daniel Svoboda

David Dvorský