HISTORIE A LISTINY

Nadační fond Neuron na podporu vědy vznikl v roce 2013 s posláním zvyšovat prestiž českých vědkyní a vědců a pomocí jejich příběhů podporovat národní sebevědomí společnosti. Podporujeme vědu v laboratořích i terénu, oceňujeme nejlepší vědce, vedeme k vědě nejmladší generaci. Navazujeme na to nejlepší, co tato země dala sobě i světu – objevy špičkových vědců, jejich otevřenou mysl a touhu po bádání. 


V první fázi se fond soustředil na kompenzaci snížení veřejných financí na vědu a výzkum, snažil se pomoci mladým vědcům a vytvořit jim takové zázemí, aby byli motivováni vrátit se s výzkumem ze zahraničí zpět do České republiky. Cílem také bylo ocenit zkušené vědce, kteří jsou inspirací a prezentovat je na veřejnosti. Fond začal s podporou vědců ve třech oborech: matematika, medicína a ekonomie. Postupem času se přidala fyzika, chemie, biologie a computer science. Pro každý oceňovaný obor byla ustanovena vědecká radu složená ze špičkových vědců z ČR, která garantovala nejvyšší odbornost laureátů.

Historickým zakladatelem Nadačního fondu Neuron je Karel Janeček, který se od roku 2018 na fungování fondu nijak nepodílí a do roku 2021 zůstával jedním z mecenášů. Spoluzakladatelem fondu je Josef Veselka a Monika Vondráková, která vznik fondu iniciovala, stala se jeho první ředitelkou, následně předsedkyní správní rady a fond dodnes vede. 

Do konce roku 2017 Nadační fond Neuron uděloval tato ocenění a podporoval tyto projekty:

- Granty Neuron Impuls pro mladé nadějné vědce do 40 let
- Cena Neuron za přínos světové vědě
- Cena za nejlepší vědecké video v rámci Ceny Neuron Prima ZOOM
- Dětský sen – stáže malých vědců v zahraničí
- Expedice Neuron

V roce 2018 vstoupil fond do další fáze svého fungování

Po analýze a revizi dosavadního způsobu podpory vědců vyšlo najevo, že excelentní vědci již nemají problém získat grant na financování svých výzkumných projektů, ale že jim chybí finance pro osobní využití. Proto vznikla nová koncepce fondu a zároveň došlo k předání zakladatelství fondu na nové Neuron Founders v čele s Monikou Vondrákovou. Tím došlo k celkovému otevření fondu, a to i do zahraničí díky zformování mezinárodní vědecké rady fondu.

Od roku 2018 stojí strategie fondu na těchto třech prioritách:

1/ Udělujeme prestižní vědecké Ceny Neuron těm nejlepším vědcům - ocenění jsou spojena s velkorysým finančním ohodnocením, které slouží k osobnímu využití. To je možné díky tomu, že rozvíjíme unikátní koncept tzv. moderního mecenášství. Nově laureáty spoluvybírá také mezinárodní vědecká rada.

2/ Popularizujeme vědu a seznamujeme českou veřejnost s inspirativními příběhy špičkových osobností české vědy. Věříme, že tím podporujeme národní sebevědomí naší společnosti a zvyšujeme prestiž vědců u nás. Projektem Neuron Expedice umožňujeme vědcům bádat i za hranicemi České republiky a rozšiřovat obzory naší veřejnosti.

3/ Propojujeme světy vědy a byznysu. Vytváříme prostor a prostředí pro diskuse vynikajících vědců a respektovaných podnikatelů, které jsou živnou půdou pro novátorské projekty.

Nadační fond Neuron v roce 2022 realizoval svoji strategii ve čtyřech hlavních projektových liniích:

1/ Ceny Neuron 2022 pro excelentní české vědce, ocenění pro osm laureátů a jeden transferový projekt 

2/ Neuron Club jako pravidelné setkávání špičkových vědců a byznysmenů nad aktuálními problémy - proč jsou energie tak drahé?, úspěchy vědeckého transferu, proměny planety

3/ Expedice Neuron jako podpora českých vědců v terénu s mezinárodním přesahem - mapování pralesních salin v Kongu, za tropickými ledovci v Ugandě, za dlouhověkostí žraloka malohlavého na Islandu a za asexuálním baziliškem do Hondurasu 

4/ Neuron Junior jako podpora nastupující generace - Fyziklání, studentské stáže v Izraeli, Juniorská vědecká konference, přednáška Barbary Paldus pro vysokoškoláky, podzimní soustředění Fykos nebo podpora studentské stáže v USA

Mezi další aktivity fondu patří pravidelná spolupráce s akademickými projektya spolupráce s komerčními partnery. Za dobu své existence fond vyplatil z darů mecenášů 134 milionů korun na podporu českých vědců a vědkyň. 

Neuron Founders aktuálně tvoří Monika Vondráková, Eduard Kučera, Martin Fusek, Václav Novák a Jan Lukačevič, předsedou vědecké rady NF Neuron je prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.