Historie a listiny

Nadační fond Neuron na podporu vědy vznikl v roce 2010. Naším hlavním posláním je zvyšovat prestiž vědců z České republiky a skrze jejich příběhy tak podporovat národní sebevědomí v naší společnosti.

V první fázi se fond soustředil na kompenzaci snížení veřejných financí na vědu a výzkum, snažil se pomoci mladým vědcům a vytvořit jim takové zázemí, aby byli motivováni vrátit se s výzkumem ze zahraničí zpět do České republiky. Cílem také bylo ocenit zkušené vědce, kteří jsou inspirací a prezentovat je na veřejnosti. Historickým zakladatelem fondu je Karel Janeček, u zrodu stáli také Josef Veselka a Monika Vondráková, která dodnes fond řídí. 

Fond začal s podporou vědců ve třech oborech: matematika, medicína a ekonomie. Postupem času se přidala fyzika, chemie, biologie a computer science. Pro každý oceňovaný obor byla ustanovena vědecká radu složená ze špičkových vědců z ČR, která garantovala nejvyšší odbornost laureátů. První předávání cen a udělování podpory projektům se konalo v roce 2010.

Do konce roku 2017 Nadační fond Neuron uděloval tato ocenění a podporoval tyto projekty:

Granty Neuron Impuls pro mladé nadějné vědce do 40 let
Cena Neuron za přínos světové vědě
Cena za nejlepší vědecké video v rámci Ceny Neuron Prima ZOOM
Dětský sen – stáže malých vědců v zahraničí
Expedice Neuron

V roce 2018 vstoupil fond do další fáze svého fungování

Po analýze a revizi dosavadního způsobu podpory vědců vyšlo najevo, že excelentní vědci již nemají problém získat grant na financování svých výzkumných projektů, ale že jim chybí finance pro osobní využití. Proto jsme připravili novou koncepci (níže) a zároveň došlo k předání zakladatelství fondu na nové Neuron Founders. Tím došlo k celkovému otevření fondu, a to i do zahraničí: díky zformování mezinárodní vědecké rady fondu.

Od roku 2018 stojí strategie fondu na těchto třech prioritách:

1/ Udělujeme prestižní vědecké Ceny Neuron těm nejlepším vědcům - ocenění jsou spojena s velkorysým finančním ohodnocením, které slouží k osobnímu využití. To je možné díky tomu, že rozvíjíme unikátní koncept tzv. moderního mecenášství. Nově laureáty spoluvybírá také mezinárodní vědecká rada.

2/ Popularizujeme vědu a seznamujeme českou veřejnost s inspirativními příběhy špičkových osobností české vědy. Věříme, že tím podporujeme národní sebevědomí naší společnosti a zvyšujeme prestiž vědců u nás. Projektem Neuron Expedice umožňujeme vědcům bádat i za hranicemi České republiky a rozšiřovat obzory naší veřejnosti.

3/ Propojujeme světy vědy a byznysu. Vytváříme prostor a prostředí pro diskuse vynikajících vědců a respektovaných podnikatelů, které jsou živnou půdou pro novátorské projekty.

Nadační fond Neuron v roce 2021 realizoval svoji strategii ve čtyřech hlavních projektových liniích:

1/ Ceny Neuron 2021 pro excelentní české vědce, ocenění pro třináct laureátů ve třech kategoriích - za celoživotní přínos vědě, pro mladé nadějné vědce a za mimořádné propojení vědy a byznysu

2/ Neuron Club jako pravidelné setkávání špičkových vědců a byznysmenů nad aktuálními problémy - covid-19, vědecký transfer

3/ Expedice Neuron jako podpora českých vědců s mezinárodním přesahem - mapování pralesních salin

Mezi další aktivity fondu patří pravidelná spolupráce s akademickými projekty - Juniorská vědecká konference, Transfera Technology Day - a spolupráce s komerčními partnery. Za dobu své existence fon vyplatil z darů mecenášů 110 milionů korun na podporu českých vědců a vědkyň. 

Neuron Founders aktuálně tvoří Monika Vondráková, Eduard Kučera, Martin Fusek, Václav Novák a Jan Lukačevič, předsedou vědecké rady NF Neuron je Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

Monika Vondráková
předsedkyně správní rady NF Neuron