Historie a listiny

Nadační fond Neuron na podporu vědy vznikl v roce 2010. Naším hlavním posláním je zvyšovat prestiž vědců z České republiky a skrze jejich příběhy tak podporovat národní sebevědomí v naší společnosti.

Historickým zakladatelem fondu je Karel Janeček, matematik, podnikatel a mecenáš. NF Neuron původně vznikl jako "NF Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu". Společně s Josefem Veselkou a Monikou Vondrákovou, která fond od počátku řídí, se snažili kompenzovat snížení veřejných financí na vědu a výzkum, ke kterému došlo v roce 2009. Motivací bylo pomoci mladým vědcům vytvořit takové zázemí, aby byli motivováni vrátit se s výzkumem ze zahraničí zpět do České republiky. Cílem bylo také ocenit zkušené vědce, kteří jsou inspirací nám všem, a prezentovat je veřejnosti.

Fond začal s podporou vědců ve třech oborech: matematika, medicína a ekonomie. Postupem času se přidala fyzika, chemie, biologie a computer science. Pro každý oceňovaný obor byla ustanovena vědecká radu složená ze špičkových vědců z ČR, která garantovala nejvyšší odbornost laureátů. První předávání cen a udělování podpory projektům se konalo v roce 2010.

Do konce roku 2017 Nadační fond Neuron uděloval tato ocenění a podporoval tyto projekty:
Granty Neuron Impuls pro mladé nadějné vědce do 40 let
Cena Neuron za přínos světové vědě
Cena za nejlepší vědecké video v rámci Ceny Neuron Prima ZOOM
Dětský sen – stáže malých vědců v zahraničí
Expedice Neuron

V roce 2018 vstoupil fond do další fáze svého fungování.
Po analýze a revizi dosavadního způsobu podpory vědců vyšlo najevo, že excelentní vědci již nemají problém získat grant na financování svých výzkumných projektů, ale že jim chybí finance pro osobní využití. Proto jsme připravili novou koncepci (níže) a zároveň došlo k předání zakladatelství fondu na nové Neuron Founders: Eduarda Kučeru, Martina Wichterleho, Táňu le Moigne, Moniku Vondrákovou a Pavla Kysilku. Tím došlo k celkovému otevření fondu, a to i do zahraničí: díky zformování mezinárodní vědecké rady fondu.

Od roku 2018 stojí strategie fondu na těchto třech prioritách:
1/ Udělujeme prestižní vědecké Ceny Neuron těm nejlepším vědcům - ocenění jsou spojena s velkorysým finančním ohodnocením, které slouží k osobnímu využití. To je možné díky tomu, že rozvíjíme unikátní koncept tzv. moderního mecenášství. Nově laureáty spoluvybírá také mezinárodní vědecká rada.

2/ Popularizujeme vědu a seznamujeme českou veřejnost s inspirativními příběhy špičkových osobností české vědy. Věříme, že tím podporujeme národní sebevědomí naší společnosti a zvyšujeme prestiž vědců u nás. Projektem Neuron Expedice umožňujeme vědcům bádat i za hranicemi České republiky a rozšiřovat obzory naší veřejnosti.

3/ Propojujeme světy vědy a byznysu. Vytváříme prostor a prostředí pro diskuse vynikajících vědců a respektovaných podnikatelů, které jsou živnou půdou pro novátorské projekty.

Za dobu své existence jsme ocenili desítky vědců a Expedic v celkové hodnotě 60 milionů Kč.

Monika Vondráková
předsedkyně správní rady NF Neuron


Statut a výroční zprávy

Nadační fond Neuron na podporu vědy vznikl v roce 2013 sloučením s Nadačním fondem Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu založeným v roce 2010. Všechny důležité dokumenty a výroční zprávy naleznete níže:

Dokumenty o Nadačním fondu Neuron na podporu vědy:

Zakládací listina Nadačního fondu Neuron na podporu vědy

Výpis z rejstříku pro Nadační fond Neuron na podporu vědy

Statut Nadačního fondu Neuron na podporu vědy

Etický kodex Nadačního fondu Neuron na podporu vědy

Výroční zprávy Nadačního fondu Neuron na podporu vědy:

Výroční zpráva NF Neuron za rok 2020

Výroční zpráva NF Neuron za rok 2019

Výroční zpráva NF Neuron za rok 2018

Výroční zpráva NF Neuron za rok 2017

Výroční zpráva NF Neuron za rok 2016

Výroční zpráva NF Neuron za rok 2015

Výroční zpráva NF Neuron za rok 2014

Výroční zpráva NF Neuron za rok 2013

Dokumenty o Nadačním fondu Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu (NFKJ):

Výroční zpráva NFKJ za rok 2013

Výroční zpráva NFKJ za rok 2012

Výroční zpráva NFKJ za rok 2011

Výroční zpráva NFKJ za rok 2010