Laureate

doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2011 - matematika

Zabývá se kombinatorikou, teorií grafů a teoretickou informatikou, mj. vyřešil známý tzv. Havlův problém. Napsal již přes 40 publikací v impaktovaných mezinárodních časopisech.

Doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

V roce 2007 získal titul Ph.D. na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Poté strávil dva roky jako postdoktorand na univerzitách v Atlantě a Vancouveru. Poté se vrátil do Prahy a pracoval jako odborný asistent na své alma mater na Katedře aplikované matematiky a v Ústavu výpočetní techniky. V roce 2012 se na MFF UK habilitoval a získal titul docent. V současné době pracuje v Informatickém ústavu University Karlovy.