Social sciences

Filip Matějka

doc. RNDr. Filip Matějka, PhD.

Guarantor of Social Sciences

Mirjam Fried

doc. Mirjam Fried, PhD.

Member of the Science Board, Social Sciences

Thomas Evan   Levy

Thomas Evan Levy

Member of the International scientific panel, Social sciences

José Manuel Serrano  Alvarez

José Manuel Serrano Alvarez

Member of the International scientific panel, Social sciences

Linda  Evans

Linda Evans

Member of the International scientific panel, Social sciences

Lucie Kalousová

Lucie Kalousová, Ph.D., B.A., M.A.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za výzkum vztahu mezi sociální nerovností a zdravím populace 2019 v oboru společenské vědy

Lucie Kalousová oceněna za výzkum vztahu mezi sociální nerovností a zdravím populace. Naše zdraví ovlivňuje nejen zdravotní péče či genetické dispozice, ale také faktory jako vzdělání, příjem či čtvrť, ve které žijeme. Zkoumá, proč je v některých zemích vztah mezi socioekonomickým statusem a zdravím silnější (např. ve USA) a v jiných slabší (např. ve Švédsku), a jak se dá takovému silnému vztahu předejít.

David Kosař

doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

Neuron Award Laureate for Young Scientists 2018 - Social Sciences

His research deals with the strengthening of the judiciary and the impact of these reforms on the separation of powers.

Mohamed Megahed

Mgr. Mohamed Megahed, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - společenské vědy

Osud poslední neprozkoumané pyramidy je v sázce. Ohrožují ji „černé“ novostavby, které vznikají v její blízkosti. Zdokumentovat faraonovu hrobku chce egyptolog Mohamed Megahed.

Martin Lang

Mgr. Martin Lang, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - společenské vědy

Zjišťuje, zda rituální chování, jeden ze základních kulturních prvků, pomáhá skrze předvídatelnost pohybových a slovních vzorců snížit úzkost z nekontrolovatelných hrozeb

František Šmahel

prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - společenské vědy

Je považován za jednoho z největších světových znalců lucemburské dynastie, husitství a české reformace

Martin Soukup

doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 - společenské vědy

Zkoumat vývoj obyvatelstva největšího tropického ostrova světa jezdí antropologové už hodně dlouho a od roku 2009 je jedním z nich i Martin Soukup

Filip Matějka

doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - společenské vědy

Pomocí ekonomických teorií vysvětluje chování lidí i státu

Ladislav Stančo

PhDr. Ladislav Stančo, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - společenské vědy

Zabývá se mimo jiné výzkumem Alexandra Velikého, v jehož životě zůstává řada nevyjasněných okolností

Leopold Jaroslav Pospíšil

prof. JUDr. PhDr. Leopold Jaroslav Pospíšil, Ph.D., DSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - společenské vědy

Díky výzkumům právních systémů u původních národů na Aljašce a Nové Guineji se stal Leopold Pospíšil světově uznávaným antropologem

Petr Koura

PhDr. Petr Koura, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015 - společenské vědy

Historik specializující se na české politické a kulturní dějiny 20. století, dějiny protektorátu Čechy a Morava, vzpomínkovou kulturu a filmy s historickou tematikou

Tomáš Cvrček

Mgr. Tomáš Cvrček, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2015 - společenské vědy

Cílem projektu doktora Tomáše Cvrčka je vytvoření veřejné komplexní databáze Central European Historical Microdata Center (CEHMC), která shromáždí, zpracuje a zpřístupní taková data pro oblast střední a východní Evropy mezinárodním badatelům i široké veřejnosti

Ivo Možný

prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2015 - společenské vědy

Idea rovnosti, uplatněna dogmaticky na rovnost mužů a žen, vede ke krizi maskulinity, takže k bezdětnosti: chybějí otcové, říká profesor sociologie a sociální filosofie Ivo Možný. Za svojí dosavadní badatelskou činnost převzal Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru společenských věd.

Evžen Neustupný

prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc.

aureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2014 - společenské vědy

Archeolog Evžen Neustupný nejprve zkoumal, jak žili lidé na území Evropy v pravěku. Poté se proslavil jako autor teorie o souvislostech mezi člověkem a artefakty – předměty vytvořenými účelně lidskou rukou

Jakub Rákosník

doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2014 - společenské vědy

Díky jeho výzkumu bude možné objasnit například dopad ekonomické krize na společnost nebo upravit sociální politiku státu

Jaroslav Řídký

Mgr. Jaroslav Řídký, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2014 - společenské vědy

Podílí na výzkumu části kamenné industrie z období mezolitu, neolitu a časného až středního chalkolitu

Jan Vaňous

prof. Jan Vaňous, M.A., Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2013 - společenské vědy

V době studené války pracoval mj. v týmu, který pro americkou vládu připravoval studii zda a za jak dlouho lze ekonomicky vyčerpat Sovětský svaz

Filip Pertold

Ing. Filip Pertold, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - společenské vědy

Porovná zaměstnanost matek v Česku a v Dánsku. Zjistí, jak nedostatek jeslí v Česku ovlivňuje kariérní postup žen, možnost pracovat ve vedoucích funkcích a uplatnění jejich vzdělání.

Jan Švejnar

prof. Jan Švejnar, Ph.D., M.A.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2012 - společenské vědy

Zabývá se ekonomikou rozvojových zemí a strategií ekonomických transformací. V letech 1992-1998 působil jako zakládající ředitel Národohospodářského ústavu AV ČR, kde dosud pracuje jako vedoucí vědecký pracovník a vede Think Tank IDEA, který založil v roce 2009.

Jakub Steiner

Mgr. Jakub Steiner, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2012 - společenské vědy

Věnuje se teoretické ekonomii, především teorii her. Hledá příčiny, které v nedávných letech vyvolaly ekonomickou krizi ve Spojených státech a v Evropě. Od září roku 2011 působí v CERGE-EI.

Jan Libich

doc. Dr. Ing. Jan Libich

Nositel Neuron Impulsu za rok 2012 - společenské vědy

Analyzuje a modeluje vliv stárnutí populace na rozpočet, měnu a ekonomický růst. Dále srovnává různé varianty důchodových systémů. Z těchto analýz sestavuje optimální návrhy na ekonomické reformy.

Jan Kmenta

prof. Jan Kmenta, PhD.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2011 - společenské vědy

Jeden z nejvýznamnějších ekonomů českého původu na poli ekonometrie. V tomto oboru se zařadil v 70. letech mezi světovou špičku.

Julie Chytilová

Mgr. Julie Chytilová, PhD.

Laureátka Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2011 - společenské vědy

Zkoumá mikroekonomické příčiny chudoby v rozvojových zemích. Sleduje například vliv vzdělání na trpělivost a efekt prožitku válečného konfliktu na sociální chování.

Štěpán Jurajda

prof. Ing. Štěpán Jurajda, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2011 - společenské vědy

Pomocí statistických metod sleduje, jak první písmeno ve jménu člověka, nebo v názvu firmy ovlivňuje jejich úspěšnost například v přijímacím řízení nebo v postavení na trhu.

Oldřich Vašíček

RNDr. Ing. Oldřich Vašíček

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2010 - společenské vědy

Autor modelu popisujícího dynamiku úrokových měr, mezi ekonomy známý jako Vašíčkův model