Laureate

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.

Laureát Ceny Neuron za významný vědecký objev za rok 2018

prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc.

Zkoumá migraci rostlin a živočichů a její důsledky na životní prostředí, ekonomiku a zdraví lidí

Invazní rostliny mohou mít pozitivní i negativní dopady. Někdy nový druh zdomácní a obohatí původní prostředí. Některým druhům se ale může začít dařit příliš: vytlačí původní floru a změní ráz krajiny. Což s sebou nese dalekosáhlé ekonomické a ekologické důsledky.

Specialitou profesora Pyška je propojovat biologii a ekologii se společenskými vědami. Lépe tak může popisovat důsledky invazivnosti rostlin a živočichů. Světová unikátnost práce profesora Pyška spočívá v založení databáze českých a posléze také světových invazních rostlin.

Jsme hrdí na objev Petra Pyška, který umožnil státům na celém světě vytvořit seznamy rostlin, které se nesmějí do zemí dovážet.

Za tento významný vědecký objev byl oceněn Cenou Neuron v oboru biologie.

Neuron. Jsme hrdí na ty, kdo mají odvahu měnit budoucnost.

Napsali o něm:

Jak se stát členem gangu - Petr Pyšek (Vesmír, str. 18, 4.4.2019)
Český výzkum na jihu Afriky - Petr Pyšek (ČT - Události, komentáře - 28.2.2019)
Rostliny si mění krajinu podle svých přání - Petr Pyšek (Deník N, str. 14 - 16.1.2019)
Kytky, sloni, rokenrol - Petr Pyšek (Reportér, str. 104 - 10.12.2018)
Zkoumá invazní rostliny. Získal za to prestižní cenu pro vědce (Hospodářské noviny, 4.12.2018)
Cenu Neuron dostal biolog a další (ihned.cz - 3.12.2018)