Jury member

Petr Pokorný

Pracuje v Centru pro teoretická studia, odborně se zaměřuje na vývoj vegetace v posledním glaciálu a holocénu. Spolupracuje s archeology na různých českých i zahraničních projektech, například na archeologicko-paleoekologickém výzkumu středního Nilu v Súdánu. Přednáší na Přírodovědecké a Filozofické fakultě UK. Jeho zájmy se pohybují na pomezí mezi přírodními a humanitními vědami.