Laureate

Mgr. Petr Kašpárek, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - biologie

Zkoumá původ vlasových defektů a pokouší se tak poprvé detailně popsat roli proteáz.

Petr Kašpárek získal Neuron Impuls v kategorii do 33 let. Jeho profesní dráhu přibližuje životopis. V rámci předchozí práce zjistil, že geneticky upravené myši, u nichž došlo k deregulaci kožních proteáz, vykazují závažné poruchy růstu chlupů. Cílem projektu, na který získal Neuron Impuls, je prozkoumat původ těchto vlasových defektů a pokusit se tak poprvé detailně popsat roli proteáz při růstu a obnově vlasů.