Medicine

Michal Šimíček

RNDr. Michal Šimíček, Ph.D.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za zkoumání procesů, které způsobují zhoubná onemocnění a jejich lékovou rezistenci 2019 v oboru medicína

Michal Šimíček oceněn za zkoumání procesů, které způsobují zhoubná onemocnění a jejich lékovou rezistenci. Ačkoliv získal vzdělání a dlouhodobě působil na prestižních zahraničních pracovištích v Belgii, Londýně a Cambridge, neváhal se vrátit zpět do rodné Ostravy, aby zde rozjel špičkové vědecké centrum, kde vyvíjí unikátní technologii buněčné terapie pro léčbu rakoviny.

Marek Mráz

doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2018 - medicína

Zabývá se výzkumem a léčbou lymfatické leukémie

Otto  Hrodek

prof. MUDr. Otto Hrodek, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - medicína

Zakladatel moderní české dětské hematologie, který výrazně ovlivnil i světovou vědu

Tomáš Koblas

RNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - medicína

Cukrovku má v Česku přibližně jeden milion lidí. Naději na jejich vyléčení dává výzkum Tomáše Koblasy.

Dáša Bohačiaková (Doležalová)

Mgr. Dáša Bohačiaková (Doležalová), Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2017 - medicína

Studuje úlohu microRNA a protein-kódujících genů v řízení diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk do neurálních kmenových buněk

Helena Fulková

Mgr. Helena Fulková, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - medicína

Jako první z Česka naklonovala myš, čímž pomohla nahlédnout do mechanismu reprodukcí a reprogramování buněk

Zuzana Holubcová

PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - medicína

Jako první na světě odhalila, co probíhá v lidském vajíčku před oplodněním

Milan Šamánek

prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - medicína

Velmi podstatně přispěl k založení Dětského kardiocentra v roce 1977 v Praze

Jaroslav Hrabák

doc. Ing. Jaroslav Hrabák, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015 - medicína

Docent lékařské mikrobiologie a manažer Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni

Jana Dobrovolná

RNDr. Jana Dobrovolná, PhD.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2015 - medicína

Vyvinula unikátní metodu, která umožňuje R-smyčky izolovat a identifikovat proteiny, které se podílejí na jejich metabolismu. Její výzkum může odhalit nové biomarkery přednádorových lézí a usnadnit tak jejich včasné rozpoznání.

Josef Koutecký

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2015 - medicína

Zakladatel české dětské onkologie

Bohdan Pomahač

dr. Bohdan Pomahač, M. D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2014 - medicína

Český plastický chirurg, který jako první provedl v Americe úplnou transplantaci obličeje

Petr Svoboda

doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2014 - medicína

Výsledky jeho výzkumu mohou posloužit k vývoji léku, který podstatně zkrátí dobu léčby některých virových nemocí, například chřipky nebo rýmy

Zuzana Libá

MUDr. Zuzana Libá, Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2014 - medicína

Zabývá se neuroimunologii – záněty v nervovém systému a autoimunitním postižením centrálního nervového systému a jejich léčbou u dětí

Jiří J. Vítek

prof. Jiří J. Vítek, MD, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2013 - medicína

Vyvinul nový typ lékařského přístroje – katetr, kterým lze, zejména u starších pacientů, snadněji a rychleji vyšetřit krční tepny a cévy v mozku

Vladimír Scholtz

doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - medicína

Je jedním z vědců, kteří se snaží dokázat, že by plazma mohlo být účinným prostředkem při léčbě kožních mykóz. Soustředí se na plazma nízkoteplotní.

František Štěpánek

prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - medicína

Otevírá novou éru přírodních antibiotik, na které nevzniká rezistence

Marek Malík

prof. RNDr. MUDr. Marek Malík, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2012 - medicína

Věnuje se výzkumu, při kterém sleduje, jak léky ovlivňují srdeční činnost

Radek Špíšek

prof. MUDr. Radek Špíšek, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2012 - medicína

Zkoumá roli imunitního systému při kontrole nádorového bujení. Jeho tým vyvinul a nyní připravuje klinické zkoušky preparátů, které stimulují imunitní odpověď proti karcinomu prostaty a vaječníků.

Přemysl Jiruška

doc. MUDr. Přemysl Jiruška, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2012 - medicína

Epilepsie - výsledky práce doc. Jirušky mohou nejen výrazně napomoci k pochopení této nemoci, ale do budoucna i otevřít zcela nové cesty k její léčbě.

Tomáš Klíma

prof. MUDr. Tomáš Klíma, M.D., Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2011 - medicína

Americký lékař českého původu, přední odborník v oblasti transplantační medicíny a histologického popisu odmítnutí štěpu. V roce 1991 zahájil výměnný program pro české lékaře na špičkových amerických medicínských pracovištích.

Jan Zuna

doc. MUDr. Jan Zuna, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2011 - medicína

Zabývá se problematikou diagnostiky a sledování dětských leukemií spolu se specifickými otázkami původu a příčin tohoto onemocnění

Karel Vališ

Mgr. Karel Vališ, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2011 - medicína

Zjišťuje, zda by se jedna z chemických sloučenin mohla stát základem pro nový typ protinádorového léčiva

Jiří Bartek

prof. MUDr. Jiří Bartek, DrSc., dr. h. c. mult.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2010 - medicína

Posledních 20 let vede laboratoř Cell Cycle and Cancer ve výzkumném ústavu Danish Cancer Society v Kodani. Jeho tým objevil přirozené bariéry, které brání změně normálních buněk ve zhoubné; tento poznatek ovlivnil diagnostiku a léčbu rakoviny.

Martin Matějovič

prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2010 - medicína

Zkoumá mechanizmy a léčbu otravy krve, na kterou umírá až 75 procent pacientů na jednotkách intezivní péče. Spoludržitel českého patentu na snižování srážlivosti krve během dialýzy.

Michal Pakoš

Mgr. Michal Pakoš, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2010 - medicína

Zabývá se empirickou makroekonomií, obecnou teorií oceňování aktivit, zejména s asymetrickými informacemi a kvantitativní finanční ekonomikou