Mathematics

Jan Nekovář

prof. Jan Nekovář, Ph.D.

Cena Neuron za významný vědecký objev 2019 v oboru matematika

Jan Nekovář oceněn za objevy v oboru teorie čísel. Jeho matematické důkazy z teorie eliptických křivek přispěly k udělení Fieldsovy medaile („Nobelovy ceny“ za matematiku) v roce 2014. V současnosti působí jako profesor na Sorbonně a je považován za jednoho z nejvýraznějších českých matematiků.

Vladimir Lotoreichik

Dr. Vladimir Lotoreichik

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za výzkum ve spektrální teorii a tvarové optimalizaci 2019 v oboru matematika

Vladimir Lotoreichik oceněn za svůj výzkum ve spektrální teorii a tvarové optimalizaci. Snaží se matematicky dokázat, že určitý tvar tělesa optimalizuje energii mezi všechny tvary, které splňují určité geometrické podmínky.

Benjamin Vejnar

Mgr. Benjamin Vejnar, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2018 - matematika

Věnuje se oboru topologie, konkrétně klasifikaci složitých topologických prostorů

Vladimír Štverák

RNDr. Vladimír Štverák, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - matematika

Věnuje se zkoumání rovnice, která popisuje proudění vody, a snaží se tak beze zbytku porozumět pohybu jedné ze základních látek nezbytných pro život na Zemi.

Václav Kučera

doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - matematika

Načechrané mraky, sněhové vločky nebo cévní systém mají tvary, kterým matematici říkají fraktály. Docent Václav Kučera přemýšlí o cestě k plastickému třírozměrnému zobrazení.

Vítězslav Kala

Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - matematika

Věnuje se polotělesům v teorii čísel a geometrii

Robert   Šámal

doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 - matematika

Má rád dlouhé cesty. Jen tak dokáže najít ty nejkratší.

Emil Jeřábek

Mgr. Emil Jeřábek, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - matematika

Zabývá se matematickou logikou, která je základem matematiky a informatiky, a přiznává, že se občas spoléhá i na intuici

Zdeněk Dvořák

doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - matematika

Zajímá ho situace, kdy ani hodně výkonný počítač nezvládá řešení spousty operací

Pavel  Exner

prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - matematika

Jako jeden z nejuznávanějších českých badatelů se podílel na založení Evropské výzkumné rady (ERC)

Tomáš Vejchodský

doc. RNDr. Tomáš Vejchodský, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - matematika

Kromě parciálních diferenciálních rovnic se numerickými metodami řeší i jiné složité a v praxi užitečné úlohy, například úlohy na vlastní čísla

Ondřej Kreml

Mgr. Ondřej Kreml, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - matematika

Eulerovy rovnice mají mnoho tzv. slabých řešení. Rozšířit dosud existující poznatky o těchto slabých řešeních je cílem projektu matematika Ondřeje Kremla.

Stanislav Hencl

doc. RNDr. Stanislav Hencl, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015 - matematika

Matematik pracující na teorii deformací těles

Vít Jelínek

RNDr. Vít Jelínek, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2015 - matematika

Zabývá se výzkumem propojujícím kombinatoriku, teoretickou informatiku a diskrétní geometrii

Jan Vybíral

RNDr. Jan Vybíral, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2015 - matematika

Cílem projektu je teoretická analýza i praktická aplikace metod komprimovaného snímání

Eduard Feireisl

prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2015 - matematika

Pracuje na teorii, která umožní studovat modely proudících kapalin

Ivo Babuška

prof. Ing. Dr. Ivo Babuška, Dr. hon. mult.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2014 - matematika

Česko-americký matematik a stavební inženýr, který se proslavil aplikovanou numerickou matematikou

David Krejčiřík

Mgr. David Krejčiřík, Ph.D., DSc.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2014 - matematika

Zabývá se matematickou fyzikou a jeho poznatky slouží mimo jiné k matematicky konzistentnímu formulování např. kvantové mechaniky

Jan Šťovíček

Mgr. Jan Šťovíček, Ph.D., DSc.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2014 - matematika

Chce upravit homotopickou teorii tak, aby se stala přehlednější

Vojtěch Rödl

prof. RNDr. Vojtěch Rödl, CSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2013 - matematika

První český matematik, který byl pozván přednést jednu z hlavních plenárních přednášek na světovém kongresu všech matematiků

Jan Kalina

RNDr. Jan Kalina, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - matematika

Vyvíjí novou analýzu genů, kterou lze určit, zda má člověk dědičné dispozice k infarktu nebo mozkové mrtvici

Michal Koucký

doc. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - matematika

Pracuje na teorii, která ukáže, jestli lze určitý matematický problém vůbec efektivně vyřešit

Miroslav Fiedler

prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2012 - matematika

Světově uznávaný matematik. Výsledky jeho výzkumu v oboru numerické lineární algebry, teorie grafů a matic přispěly nepřímo k vývoji Googlu.

Libor Barto

Mgr. Libor Barto, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2012 - matematika

Věnuje se matematické a teoretické informatice. Výsledky jeho výzkumu jednou mohou posloužit k vývoji výkonnějších algoritmů pro počítače.

Miroslav Bulíček

RNDr. Miroslav Bulíček, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2012 - matematika

Věnuje se matematické a teoretické informatice. Výsledky jeho výzkumu jednou mohou posloužit k vývoji výkonnějších algoritmů pro počítače.

Jiří Spurný

prof. RNDr. Jiří Spurný, Ph.D., DSc.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2012 - matematika

V prostředí plném abstrakce se soustředí na konvexitu – disciplínu, která se těší značné přízni zejména od počátků počítačové éry a od vzniku lineárního programování

Robin Thomas

prof. Robin Thomas

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2011 - matematika

Český matematik, v roce 1994 (spolu s Neilem Robertsonem a Paulem Seymourem) vyřešil Hadwigerovu domněnku pro grafy a v roce 2009 vyřešil Bergerovu domněnku

Zdeněk Dvořák

doc. Mgr. Zdeněk Dvořák, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2011 - matematika

Zabývá se kombinatorikou, teorií grafů a teoretickou informatikou, mj. vyřešil známý tzv. Havlův problém. Napsal již přes 40 publikací v impaktovaných mezinárodních časopisech.

Robert Šámal

doc. Mgr. Robert Šámal, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2011 - matematika

Věnuje se jednoznačnosti vektorového barvení grafů. Jeho výsledky vedly k řešení jiných matematických problémů a budou mít nečekané důsledky na zdánlivě nesouvisející disciplíny.

Jaroslav Nešetřil

prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2010 - matematika

Zkoumá vlastnosti, rizika a slabiny internetové sítě. Pod jeho vedením vzniklo na MFF UK světové centrum pro diskrétní matematiku, kombinatoriku a teoretickou informatiku.

Daniel Kráľ

prof. Daniel Kráľ

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2010 - matematika

Zabývá se teorií grafů, zkoumá vlastnosti objektů, které jsou v nějakém smyslu extrémní, například jak určit počet silnic, které nejen spojují města, ale splňují ještě jiné podmínky.