Laureate

RNDr. Martin Balko, Ph.D.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za vyřešení matematických problémů v kombinatorice 2019 v oboru computer science

RNDr. Martin Balko, Ph.D.

Martin Balko oceněn za vyřešení matematických problémů v kombinatorice, se kterými si i celá desetiletí nevěděli vědci rady, a to za pomocí použití počítačů.

„Získat tak prestižní cenu, jakou je Cena Neuron pro mladé vědce, je skutečně velká pocta a mám z toho velikou radost. Velice si cením jakékoli podpory vědy a myslím, že Ceny Neuron jsou skvělým způsobem, jak zvyšovat prestiž vědy v České republice a také motivaci mladých vědců, což obojí považuji za velmi důležité,” říká Martin Balko.

Seznamte se s Martinem Balko a ostatními mladými vědci v krátkém videu

Co na sebe prozradil Martin Balko?

Jak byste laikovi třemi větami vysvětlil, čím se zabýváte?
Studuji kombinatorické problémy, které mají motivace v geometrii, Ramseyově teorii a v kreslení grafů. Často za pomoci počítačových důkazů. Zadání některých těchto problémů se dá snadno vysvětlit, ale nalézt jejich řešení se vesměs zatím nikomu nepodařilo, a to i přesto, že jsou známé desítky let. Jeden takový příklad, kterému jsem se věnoval, lze například formulovat takto: máme danou mapu s několika městy, která chceme propojit cestami tak, aby mezi každými dvěma městy vedla cesta neprocházející jiným městem. Kolik minimálně musíme mít křížení mezi všemi těmito cestami? Už od 50. let je známo několik rozvržení cest, o kterých se předpokládá, že mají minimální počet křížení, ale nikdo zatím neumí ukázat, že lépe už to nejde.

Jaký byl váš zatím nejodvážnější krok v životě?
Žádný konkrétní mě bohužel nenapadá. Jistou dávku kuráže možná vyžadovalo rozhodnutí odcestovat na nějaký rok do zahraničí na postdoktorandské pozice, kdy jsem například strávil rok v Izraeli.

Kdyby se o vás psalo v učebnici, co by tam mělo být?
Za poctu bych považoval, kdyby se psalo o nějakých mnou dosažených výsledcích. Přímo o mně by se v učebnici psát nemuselo, ale pokud by byla v učebnicích zmíněna moje práce, tak bych byl samozřejmě moc rád. 

Kdo je vaším vzorem? 
Nejde ani o jednotlivce, ale spíš o celou řadu velice schopných, moudrých a milých lidí, které jsem v životě potkal. Mám velké štěstí, že například u nás na fakultě je jich celá řada, ale vyjmenovat všechny by bylo na dlouho a nerad bych někoho opomenul. 

Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
Dříve jsem se hodně věnoval grafice, ale nakonec jsem se rozhodl pro studium teoretičtějších oborů. Takže kdybych nebyl tím, čím jsem, tak bych se chtěl věnovat právě výtvarnu, na které bych si rád našel nějaký volný čas i teď, ale bohužel se mi to v poslední době moc nedaří.

Co byste na světě změnil, kdybyste měl tu schopnost?
Určit nějakou konkrétní změnu není úplně snadné, obzvlášť pokud by měla být nějak razantní, protože důsledky pak můžou být dost nepředvídatelné. Snad by ale neškodilo, kdyby obecně bylo víc empatie a kritického myšlení.

Čeho se v budoucnosti obáváte?
Vyloženě nutkavou obavu, která by mi nedala spát, nemám. Každý se asi občas stará o možné nástrahy budoucnosti, ale jako obavu to úplně nevnímám.

S kým byste chtěl strávit desetihodinový let?
Takový let by člověk rád přečkal co možná nejklidněji, takže bych si asi vybral někoho, s kým by let co nejpříjemněji utekl, tedy někoho z kamarádů nebo příbuzných. A v kokpitu by samozřejmě mohl být zkušený pilot.

Jakou knihu právě čtete? 
Rád si čtu populárně naučné knížky, kterých už jsem nasbíral docela dost. Nedávno jsem začal číst sérii knížek od nakladatelství Dorling Kindersley, ve kterých jsou pěkně shrnuté základy z různých oborů. Už jsem dočetl Knihu vědy, Knihu psychologie a momentálně mám rozečtenou Knihu umění

LAUREÁTI 2019

Věří, že věda posouvá
společnost dobrým směrem

Jiří Friml

prof. Jiří Friml, Ph.D., Dr. rer. nat

Cena Neuron za celoživotní přínos vědě 2019 v oboru biologie

Jiří Friml je oceněn za celoživotní výzkum rostlinného hormonu auxin, který dělá z rostlin organismy odolnější, než jsou lidé. Přišel na to, že právě auxin umožňuje rostlinám flexibilně se přizpůsobit změnám vnějšího prostředí – a přežit. Dvojnásobný držitel prestižních ERC grantů nyní působí na Institute of Science and Technology Austria. Jeho poznatky by mohly brzy zefektivnit pěstování plodin či zlepšit jejich kvalitu.

Jan Nekovář

prof. Jan Nekovář, Ph.D.

Cena Neuron za významný vědecký objev 2019 v oboru matematika

Jan Nekovář oceněn za objevy v oboru teorie čísel. Jeho matematické důkazy z teorie eliptických křivek přispěly k udělení Fieldsovy medaile („Nobelovy ceny“ za matematiku) v roce 2014. V současnosti působí jako profesor na Sorbonně a je považován za jednoho z nejvýraznějších českých matematiků.

Lucie Kalousová

Lucie Kalousová, Ph.D., B.A., M.A.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za výzkum vztahu mezi sociální nerovností a zdravím populace 2019 v oboru společenské vědy

Lucie Kalousová oceněna za výzkum vztahu mezi sociální nerovností a zdravím populace. Naše zdraví ovlivňuje nejen zdravotní péče či genetické dispozice, ale také faktory jako vzdělání, příjem či čtvrť, ve které žijeme. Zkoumá, proč je v některých zemích vztah mezi socioekonomickým statusem a zdravím silnější (např. ve USA) a v jiných slabší (např. ve Švédsku), a jak se dá takovému silnému vztahu předejít.

Petr Kohout

Petr Kohout, Ph.D.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za výzkum prospěšného vztahu mezi houbami a rostlinami – mykorhizní symbiózy 2019 v oboru biologie

Petr Kohout svým výzkumem jako jeden z prvních u nás upozornil na to, že houby mohou ovlivňovat podobu celé naší krajiny – vytvářejí v půdě hustou síť, která rostliny propojuje, efektivně distribuuje živiny a pomáhá jim vzájemně komunikovat. To má vliv na kvalitu půdy a podobu celých rostlinných společenstev.

Ondřej Pejcha

Ondřej Pejcha, Ph.D.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za významné obohacení současných poznatků o chování supernov a jiných zániků a proměn hvězd 2019 v oboru fyzika

Ondřej Pejcha oceněn za významné obohacení současných poznatků o chování supernov a jiných zániků a proměn hvězd. Je držitelem prestižního ERC grantu a patří k nejtalentovanějším astrofyzikům u nás.

Become a patron

Be informed

Discoveries lie waiting all around, do not let them slip by! Every month we will send you a fresh batch of information about the world of science and Neuron.