Laureate

Lucie Kalousová, Ph.D., B.A., M.A.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za výzkum vztahu mezi sociální nerovností a zdravím populace 2019 v oboru společenské vědy

 Lucie Kalousová, Ph.D., B.A., M.A.

Lucie Kalousová oceněna za výzkum vztahu mezi sociální nerovností a zdravím populace. Naše zdraví ovlivňuje nejen zdravotní péče či genetické dispozice, ale také faktory jako vzdělání, příjem či čtvrť, ve které žijeme. Zkoumá, proč je v některých zemích vztah mezi socioekonomickým statusem a zdravím silnější (např. ve USA) a v jiných slabší (např. ve Švédsku), a jak se dá takovému silnému vztahu předejít.

„Cena Neuron je pro mě radost a čest, která mě bude motivovat k další práci v budoucích letech. Je pro mě i cenným důkazem, že si česká vědecká obec váží interdisciplinárního výzkumu snažícího se přispívat k řešení komplikovaných sociálních problémů nacházejících se mimo laboratoře,“ říká Lucie Kalousová.

Seznamte se s Lucii Kalousovou a ostatními mladými vědci v krátkém videu

Co na sebe prozradila Lucie Kalousová?

Jak byste laikovi třemi větami vysvětlila, čím se zabýváte?
Zabývám se vztahem mezi sociální nerovností a zdravím populace. Sociologové a další populační vědci zdokumentovali, že mnoho zdravotních rozdílů mezi lidmi lze vysvětlit rozdílnými nemedicínskými faktory, jako je každodenní vystavení stresu, sociální začlenění nebo charakter čtvrtí, ve kterých žijeme. Ve většině moderních populací je zdraví úzce spojeno se socioekonomickým statusem, tedy s příjmem, vzděláním a povoláním. Zkoumám, proč je v některých zemích tento vztah silnější a v jiných slabší a jak se dá silnému vztahu mezi socioekonomickým statusem a zdravím předejít.

Jaký byl váš zatím nejodvážnější krok v životě?
Asi nejodvážnějším krokem bylo přijetí stipendia na United World College ve druhém ročníku střední školy. Díky stipendiu jsem se o několik měsíců pozděj ocitla v italské vesnici Duino, kde jsem další dva roky studovala se spolužáky z celého světa. V Duinu jsem zjistila, jak široké studijní možnosti má mladý člověk, který se nebojí zkusit štěstí v zahraničí.

Kdyby se o vás psalo v učebnici, co by tam mělo být?
To opravdu nevím. Asi že jsem vyhledávala výzkumné otázky na pomezí vyhraněných vědeckých disciplín, hlavně populačních studií, veřejného zdraví a sociologie. Nejvíc mě zajímal výzkum, jehož výsledky mohou prakticky přispět k sociálnímu rozvoji a veřejné politice. 

Kdo je vaším vzorem? 
Marie Jahoda - pro její schopnost produkovat výzkum, který spojuje disciplíny a lidi a je zdrojem trvalé inspirace z metodologického i teoretického hlediska i desetiletí po jeho dokončení.

Čím byste chtěla být, kdybyste nebyla tím, čím jste?
Pilotkou horkovzdušného balónu. 

Co byste na světě změnila, kdybyste měla tu schopnost?
Kdyby to bylo na mně, hlasovala bych pro rovný přístup ke vzdělání pro chlapce a dívky všude na světě. To by významně napomohlo ke zlepšení dětské nemocnosti a úmrtnosti, zvýšilo by pracovní příležitosti žen a přispělo k jejich větší nezávislosti a nakonec vedlo k bohatším společnostem.

Čeho se v budoucnosti obáváte?
Politické neochoty učinit strukturální průmyslové změny nezbytné k ochraně životního prostředí. Také s obavou sleduji, jak se hranice mezi vědeckými fakty a politickými názory stává čím dál neviditelnější.

S kým byste chtěla strávit desetihodinový let?
S Trevor Noah. Nerada se nudím

Jakou knihu právě čtete?
Knihu Vzdělaná od autorky Tary Westover.

LAUREÁTI 2019

Věří, že věda posouvá
společnost dobrým směrem

Jiří Friml

prof. Jiří Friml, Ph.D., Dr. rer. nat

Cena Neuron za celoživotní přínos vědě 2019 v oboru biologie

Jiří Friml je oceněn za celoživotní výzkum rostlinného hormonu auxin, který dělá z rostlin organismy odolnější, než jsou lidé. Přišel na to, že právě auxin umožňuje rostlinám flexibilně se přizpůsobit změnám vnějšího prostředí – a přežit. Dvojnásobný držitel prestižních ERC grantů nyní působí na Institute of Science and Technology Austria. Jeho poznatky by mohly brzy zefektivnit pěstování plodin či zlepšit jejich kvalitu.

Jan Nekovář

prof. Jan Nekovář, Ph.D.

Cena Neuron za významný vědecký objev 2019 v oboru matematika

Jan Nekovář oceněn za objevy v oboru teorie čísel. Jeho matematické důkazy z teorie eliptických křivek přispěly k udělení Fieldsovy medaile („Nobelovy ceny“ za matematiku) v roce 2014. V současnosti působí jako profesor na Sorbonně a je považován za jednoho z nejvýraznějších českých matematiků.

Lucie Kalousová

Lucie Kalousová, Ph.D., B.A., M.A.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za výzkum vztahu mezi sociální nerovností a zdravím populace 2019 v oboru společenské vědy

Lucie Kalousová oceněna za výzkum vztahu mezi sociální nerovností a zdravím populace. Naše zdraví ovlivňuje nejen zdravotní péče či genetické dispozice, ale také faktory jako vzdělání, příjem či čtvrť, ve které žijeme. Zkoumá, proč je v některých zemích vztah mezi socioekonomickým statusem a zdravím silnější (např. ve USA) a v jiných slabší (např. ve Švédsku), a jak se dá takovému silnému vztahu předejít.

Petr Kohout

Petr Kohout, Ph.D.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za výzkum prospěšného vztahu mezi houbami a rostlinami – mykorhizní symbiózy 2019 v oboru biologie

Petr Kohout svým výzkumem jako jeden z prvních u nás upozornil na to, že houby mohou ovlivňovat podobu celé naší krajiny – vytvářejí v půdě hustou síť, která rostliny propojuje, efektivně distribuuje živiny a pomáhá jim vzájemně komunikovat. To má vliv na kvalitu půdy a podobu celých rostlinných společenstev.

Ondřej Pejcha

Ondřej Pejcha, Ph.D.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za významné obohacení současných poznatků o chování supernov a jiných zániků a proměn hvězd 2019 v oboru fyzika

Ondřej Pejcha oceněn za významné obohacení současných poznatků o chování supernov a jiných zániků a proměn hvězd. Je držitelem prestižního ERC grantu a patří k nejtalentovanějším astrofyzikům u nás.

Become a patron

Be informed

Discoveries lie waiting all around, do not let them slip by! Every month we will send you a fresh batch of information about the world of science and Neuron.