Laureate

prof. Jan Nekovář, Ph.D.

Cena Neuron za významný vědecký objev 2019 v oboru matematika

prof. Jan Nekovář, Ph.D.

Jan Nekovář oceněn za objevy v oboru teorie čísel. Jeho matematické důkazy z teorie eliptických křivek přispěly k udělení Fieldsovy medaile („Nobelovy ceny“ za matematiku) v roce 2014. V současnosti působí jako profesor na Sorbonně a je považován za jednoho z nejvýraznějších českých matematiků.

"Udělení Ceny Neuron si velmi vážím. Dostávám se tak do vybrané společnosti těch, kteří cenu získali v letech minulých," říká Jan Nekovář.

Seznamte se s Janem Nekovařem v krátkém videu

Co na sebe prozradil Jan Nekovář?

Jak byste laikovi ve třech větách vysvětlil, čím se zabýváte?
Možná víte, že pokud se inteligentním způsobem sečtou všechna celá čísla 1 + 2 + 3 + ..., tak nevyjde nekonečno, ale -1/12 (minus jedna dvanáctina). Důležité je to, ze 1/12 měří velikost určitého abstraktního objektu (a kromě toho je 1 + 12 = 26/2, přičemž 26 je dimenze časoprostoru, ve kterém se daří bosonovým strunám). Obecně platí, že je v podobných nekonečných součtech zakódováno velké množství informací, a já se je pokouším dešifrovat.

 Jaký byl váš zatím nejodvážnější krok v životě?
Nemyslím, že bych byl nějak zvlášť odvážný.

Kdyby se o vás psalo v učebnici, co by tam mělo být?
Nic.

Kdo je vaším vzorem? 
Karel Kryl.

Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl tím, čím jste?
Svobodným člověkem už od narození, ne až od svých 26 let.

Co byste na světě změnil, kdybyste měla tu schopnost?
Přivedl bych na svět soudobého Leonarda, Michelangela a Rafaela.

Čeho se v budoucnosti obáváte
Že budou světu vládnout lidé, kteří ho nenávidí a touží po tom, aby ho mohli zničit.

S kým byste chtěl strávit desetihodinový let?
To by záleželo na tom, kam by se letělo a kolik by bylo v kabině soukromí.

Jakou knihu právě čtete?
Právě jsem dočetl Serotonin od Michela Houllebecqa a začal jsem číst Tichou dívku od Petera Hoega.

NOVINKY JAN NEKOVÁŘ 

Problémy za milion dolarů? Najdete je v matematice.

Jak dostat velrybu do bazénu aneb Jan Nekovář pro Neuron

V Síni slávy mezinárodní matematické olympiády, celosvětové soutěže národních týmů nadaných středoškoláků, konané každoročně již šedesát let, je v první stovce jediný Čech. Jeho jméno je Jan Nekovář. Olympiády se zúčastnil celkem třikrát. Dvakrát získal plný počet bodů, což se z dosavadních téměř dvaceti tisíc účastníků povedlo jen dvaceti pěti z nich. Mnozí jej považují za jednoho z nejnadanějších českých matematiků. Svůj talent během kariéry náležitě potvrdil.

Jan Nekovář - Cena Neuron 2019 za významný vědecký objev, matematika

Seznamte se s matematikem Janem Nekovářem, čerstvým laureátem Ceny Neuron za významný vědecký objev 2019 v oboru matematika. Cenu obdržel za objev v oboru teorie čísel.

LAUREÁTI 2019

Věří, že věda posouvá
společnost dobrým směrem

Jiří Friml

prof. Jiří Friml, Ph.D., Dr. rer. nat

Cena Neuron za celoživotní přínos vědě 2019 v oboru biologie

Jiří Friml je oceněn za celoživotní výzkum rostlinného hormonu auxin, který dělá z rostlin organismy odolnější, než jsou lidé. Přišel na to, že právě auxin umožňuje rostlinám flexibilně se přizpůsobit změnám vnějšího prostředí – a přežit. Dvojnásobný držitel prestižních ERC grantů nyní působí na Institute of Science and Technology Austria. Jeho poznatky by mohly brzy zefektivnit pěstování plodin či zlepšit jejich kvalitu.

Jan Nekovář

prof. Jan Nekovář, Ph.D.

Cena Neuron za významný vědecký objev 2019 v oboru matematika

Jan Nekovář oceněn za objevy v oboru teorie čísel. Jeho matematické důkazy z teorie eliptických křivek přispěly k udělení Fieldsovy medaile („Nobelovy ceny“ za matematiku) v roce 2014. V současnosti působí jako profesor na Sorbonně a je považován za jednoho z nejvýraznějších českých matematiků.

Lucie Kalousová

Lucie Kalousová, Ph.D., B.A., M.A.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za výzkum vztahu mezi sociální nerovností a zdravím populace 2019 v oboru společenské vědy

Lucie Kalousová oceněna za výzkum vztahu mezi sociální nerovností a zdravím populace. Naše zdraví ovlivňuje nejen zdravotní péče či genetické dispozice, ale také faktory jako vzdělání, příjem či čtvrť, ve které žijeme. Zkoumá, proč je v některých zemích vztah mezi socioekonomickým statusem a zdravím silnější (např. ve USA) a v jiných slabší (např. ve Švédsku), a jak se dá takovému silnému vztahu předejít.

Petr Kohout

Petr Kohout, Ph.D.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za výzkum prospěšného vztahu mezi houbami a rostlinami – mykorhizní symbiózy 2019 v oboru biologie

Petr Kohout svým výzkumem jako jeden z prvních u nás upozornil na to, že houby mohou ovlivňovat podobu celé naší krajiny – vytvářejí v půdě hustou síť, která rostliny propojuje, efektivně distribuuje živiny a pomáhá jim vzájemně komunikovat. To má vliv na kvalitu půdy a podobu celých rostlinných společenstev.

Ondřej Pejcha

Ondřej Pejcha, Ph.D.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za významné obohacení současných poznatků o chování supernov a jiných zániků a proměn hvězd 2019 v oboru fyzika

Ondřej Pejcha oceněn za významné obohacení současných poznatků o chování supernov a jiných zániků a proměn hvězd. Je držitelem prestižního ERC grantu a patří k nejtalentovanějším astrofyzikům u nás.

BECOME A PATRON

Push the frontiers of science
and enable great ideas to grow

Be informed

Discoveries lie waiting all around, do not let them slip by! Every month we will send you a fresh batch of information about the world of science and Neuron.