Physics

Ondřej Pejcha

Ondřej Pejcha, Ph.D.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za významné obohacení současných poznatků o chování supernov a jiných zániků a proměn hvězd 2019 v oboru fyzika

Ondřej Pejcha oceněn za významné obohacení současných poznatků o chování supernov a jiných zániků a proměn hvězd. Je držitelem prestižního ERC grantu a patří k nejtalentovanějším astrofyzikům u nás.

Tomáš Jungwirth

prof. Tomáš Jungwirth

Neuron Award for a major scientific discovery in physics for antiferromagnets enabling up to a thousand times faster data entry 2018 physics

He found that so-called antiferromagnets allow data writing up to a thousand times faster than conventional storage media

Lukáš Slodička

Mgr. Lukáš Slodička, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2018 - fyzika

Studuje interakci záření a látky na jednoatomové – jednofotonové úrovni

Martin Roček

prof. Martin Roček

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - fyzika

Kamil Olejník

Mgr. Kamil Olejník, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - fyzika

Zabývá se optimalizací parametrů materiálů pro budoucí počítače

Kateřina Falk

MSci Kateřina Falk, DPhil

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2017 - fyzika

Vyvíjí nový princip elektronové krátko-pulzní difrakce na základě urychlování elektronů výkonným laserem

Lukáš Palatinus

Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 - fyzika

Odhalil vodík i nejdelší solnou jeskyni na světě

Jan Peřina

Mgr. Jan Peřina, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - fyzika

Mezinárodního věhlasu dosáhl svými publikacemi o kvantové, statistické a nelineární optice a teorii koherence světla

Otakar Frank

Mgr. Otakar Frank, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - fyzika

Hledá způsob jak určit přesné mechanické vlastnosti grafenu

Jindřich Kolorenč

Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - fyzika

Zabývá se počítačovými simulacemi, pomocí kterých je možné určovat chování látek a materiálů na základě znalosti jen základních fyzikálních zákonů

Hynek Němec

Mgr. Hynek Němec, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015 - fyzika

Fyzik, který chce přispět k vývoji fotovoltaických článků z nanočástic

Anna Fučíková

Mgr. Anna Fučíková, PhD.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2015 - fyzika

Doktorka Anna Fučíková se dlouhodobě zabývá zkoumáním polovodičových nanočástic a jejich optických vlastností

Petr Hořava

prof. Petr Hořava, PhD.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2015 - fyzika

Teoretická fyzika stojí na prahu úžasných objevů a nevíme dne ani hodiny, kdy k nim dojde, říká Petr Hořava, zabývající se teorií strun

Jiří Bičák

prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2014 - fyzika

Český vědec a fyzik, který se zabývá kosmologií, obecnou teorií relativity, astrofyzikou a historií, a filozofií fyziky 20. století.

Gabriel Török

RNDr. Gabriel Török, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2014 - fyzika

Díky jeho výzkumu vesmíru lépe porozumíme vlastnostem černých děr a struktuře neutronových hvězd

Tomáš Mančal

Mgr. Tomáš Mančal, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2014 - fyzika

Suchý zip je vynález inspirovaný zahnutými bodlinami na semenech lopuchu. Železobeton má zase předobraz v nosné konstrukci jednoho druhu kaktusu. Příroda se stala sudičkou také v projektu, na který fyzik Tomáš Mančal získal Neuron Impuls od Nadačního fondu Neuron.

Bedřich Velický

prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2013 - fyzika

Uznávaný teoretický fyzik v oblasti elektronové struktury pevných látek

Michal Malinský

Ing. Michal Malinský, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2013 - fyzika

Proč dnešní vesmír vypadá právě tak, jak ho známe? Přispět k odpovědi na tuto otázku se snaží fyzik Michal Malinský, držitel grantu Neuron Impuls 2013.