Laureate

prof. RNDr. Filip Kolář, CSc.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2018 - biologie

prof. RNDr. Filip Kolář, CSc.

Dlouhodobě se zabývá evolucí rostlin

Filip Kolář se dlouhodobě zabývá evolucí rostlin. Zkoumá, jakým způsobem se rostliny v přírodě přizpůsobují měnícímu se prostředí prostřednictvím zdvojení obsahu DNA.

Ve svém výzkumu evoluce rostlin se biolog Filip Kolář zaměřuje především na roli genomové duplikace (zdvojení kompletní genetické informace). Objasnil, že ačkoliv u jiných organismů jsou podobné masivní genové mutace na škodu, rostlinám naopak pomáhají účinně reagovat na měnící se podmínky a přežít. Ovlivňují změnu jejich vzhledu, fungování populací i interakce s okolním prostředím.

Jsme hrdí na práci biologa Filipa Koláře, díky němuž víme, že genomová duplikace stojí za evolučním úspěchem rostlin.

Za svou práci byl oceněn Cenou Neuron 2018 v oboru biologie.

Neuron. Jsme hrdí na ty, kdo mají odvahu měnit budoucnost.

Napsali o něm:

Chytáme evoluci při činu - Filip Kolář (Forum, 11.3.2019)
Studio 6 - Ceny Neuron rozdány, Filip Kolář (ČT, 37:45 - 4.12.2018)