Computer science

Jiří Matas

prof. Ing. Jiří Matas, PhD.

Guarantor of Computer Science

"Science is an amazing adventure of endless cognition, the search for mankind and other dimensions that keep a man alert to his own intelligence. Science precedes its benefit, try to limit it or neglect it, and we evil with evil. Science is freedom, science is a categorical imperative of the sustainability of human society."

Antonín Kučera

prof. RNDr. Antonín Kučera, PhD.

Member of the Science Board, Computer Science

“You can't tell how deep a puddle is until you step into it.”

František Plášil

prof. Ing. František Plášil, DrSc.

Member of the Science Board, Computer Science

Motto: "Ph.D. students are important partners, especially when they disagree."

Josef  Kittler

Josef Kittler

Member of the International scientific panel, Computer science

Martin  Wirsing

Martin Wirsing

Member of the International scientific panel, Computer science

Javier  Esparza

Javier Esparza

Member of the International scientific panel, Computer science

Martin Balko

RNDr. Martin Balko, Ph.D.

Cena Neuron pro mladé nadějné vědce za vyřešení matematických problémů v kombinatorice 2019 v oboru computer science

Martin Balko oceněn za vyřešení matematických problémů v kombinatorice, se kterými si i celá desetiletí nevěděli vědci rady, a to za pomocí použití počítačů.

Tomáš Mikolov

Tomáš Mikolov

Neuron Award laureate for major scientific discovery in artificial intelligence in computer science.

Tomáš Mikolov is an important figure in the field of artificial intelligence. His language models teach computers to process human speech.

Pavel Pudlák

prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - computer science

Snaží se pochopit, proč jsou některé výpočetní úlohy lehké a dají se snadno vypočítat, a jiné jsou těžké

Viliam Lisý

Mgr. Viliam Lisý, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - computer science

Bezpečnější internet, dokonalejší ochrana letišť nebo účinnější boj s pytláky v pralese

Pavel  Hubáček

Mgr. Pavel Hubáček, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - computer science

Cílem projektu je ukázat za použití kryptografických předpokladů, že pro tyto problémy efektivní algoritmy neexistují

Daniel Sýkora

doc. Ing. Daniel Sýkora, PhD.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2017 - computer science

Nemaluje, ale výtvarný svět ho fascinuje. A tak vymyslel algoritmy, které malují pozoruhodná díla za něj. Dnes je využívá celý svět a jejich autor s nimi byl za hvězdu i v Hollywoodu.