Chemistry

Pavel  Hobza

prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., dr. h. c., FRSC

Vice-Chairman of the Supervisory Board, Chairman of the Scientific Board and Guarantor of Chemistry

"Science is an integral part of every culture. No nation can possibly exist and prosper without science. Science has a practical purpose as well - it seeks and finds solutions to pressing challenges facing our country and the world. Finally, science raises experts with critical and creative thinking who are able to analyze problems and propose solutions."

Zdeněk Havlas

prof. Zdeněk Havlas, DrSc.

Member of the Science Board, Chemistry

"Science is verified knowledge about the world around us and about ourselves. It has cultural, economic and intellectual aspects that are necessary to ensure improvement of life in harmony with the world."

Yury  Gogotsi

Yury Gogotsi

Member of International scientific panel, Chemistry

Tim Clark

Tim Clark

Member of International scientific panel, Chemistry

Hana Macíčková Cahová

Hana Macíčková Cahová

Neuron Award laureate for young scientists for the discovery of a new structure in RNA in chemistry.

Hana Macíčková Cahová discovers new chemical structures in RNA

Emil Paleček

prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2017 - chemie

Zabývá se glykoproteiny, které mohou odhalit rakovinu

Petr Cígler

Mgr. Petr Cígler, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - chemie

Chce dokonaleji zobrazit a prozkoumat, jak vzniká a jak působí miRNA v živé buňce

Lukasz Cwiklik

Dr. hab. Lukasz Cwiklik, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - chemie

Zkoumá syndrom suchého oka

Maksym Opanasenko

Maksym Opanasenko, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2017 - chemie

The goal of project is the design of solid polymer-zeolite nanocomposites mimicking the homogeneou catalytic systems

Josef Michl

prof. Josef Michl, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2016 - chemie

Vede tým, který vytvořil chemickou stavebnici z molekul, a zkouší vyvinout materiály pro účinnější a levnější solární panely

Petr Slavíček

prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2016 - chemie

Získává detailní pohled na ultrarychlé děje v molekulách

Zdeněk Sofer

doc. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2016 - chemie

Vyvíjí materiál, který by mohl přípravu vodíku podstatně zlevnit

Pavla Eliášová

Mgr. Pavla Eliášová, Ph.D.

Nositelka Neuron Impulsu za rok 2016 - chemie

Vyvíjí nové materiály pro počítače na bázi spintroniky

Jan Macák

Dr. Ing. Jan Macák

Laureát Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2015 - chemie

Chemik, který je spoluautorem světově unikátní metody jak vyrábět nanotrubičky trubičky z oxidu titaničitého

Richard Štefl

doc. Mgr. Richard Štefl, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2015 - chemie

Lidský genom obsahuje obrovského množství nekódujících genů, které představují dosud chybějící článek pro pochopení mnohých buněčných mechanismů a nemocí. A právě tato „temná hmota genomu“ je předmětem projektu Richarda Štefla.

Josef Paldus

prof. RNDr. Josef Paldus, DrSc., dr. h. c., FRSC

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2015 - chemie

Je autorem a spoluautorem více než 330 vědeckých prací v oblasti aplikované matematiky a kvantové chemie

Jiří Čížek

prof. RNDr. Jiří Čížek, DrSc., dr. h. c., FRSC

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2014 - chemie

Český vědec žijící v Kanadě, který byl v roce 1998 nominován na Nobelovu cenu. Jeho specializací je kvantová chemie, metoda vázaných klastrů

Jana Roithová

prof. Jana Roithová, PhD.

Laureátka Ceny Neuron pro mladé vědce za rok 2014 - chemie

Zkoumá reakce organických prvků s katalyzátory. Její poznatky jednou umožní například úsporu energie, nebo vývoj nových postupů při výrobě léků.

Michal Otyepka

prof. RNDr. Michal Otyepka, PhD.

Nositel Neuron Impulsu za rok 2014 - chemie

Oběd několika vědců mívá občas překvapivé následky. Například při rozpravě nad talíři vznikne nápad zkoumat chování živých molekul na super tenkých neživých podložkách.

Rudolf Zahradník

prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., Dr. h. c.

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě za rok 2013 - chemie

Český fyzikální chemik, bývalý předseda Akademie věd ČR